Wojskowa Straż Pożarna

Wojskowa Straż Pożarna to zawodowa, umundurowana, jednostka organizacyjna straży pożarnej funkcjonująca w strukturach 12 Brygady Zmechanizowanej od 2005 r. Wojskowa Straż Pożarna stacjonuje w Stargardzie i składa się z  doskonale wyszkolonych specjalistycznie żołnierzy.

Do głównych zadań strażaków „Błękitnej” Brygady należy przede wszystkim kontrolowanie stanu bezpieczeństwa pożarowego w pododdziałach 12 Brygady Zmechanizowanej, zabezpieczenie przeciwpożarowe w trakcie szkoleń poligonowych i ćwiczeń, likwidacja pożarów na terenach oraz w obiektach wojskowych, profilaktyka przeciwpożarowa, współpraca i współdziałanie z jednostkami Państwowej Straży Pożarnej, a także z innymi służbami ratowniczymi, pomoc dla powiatu Stargardzkiego w usuwaniu miejscowych zagrożeń, a także wspólne szkolenia z cywilnymi zastępami Straży Pożarnej, pozwalające na stałe doskonalenie, rozwijanie umiejętności i poszerzanie fachowej wiedzy.

Wojskowa Straż Pożarna często uczestniczy w realnych akcjach ratowniczo  – gaśniczych, między innymi podczas kolizji, wypadków drogowych i pożarów. W 2018 r. Wojskowa Straż Pożarna została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego (KSRG).

Obsada Wojskowej Straży Pożarnej regularnie uczestniczy w zawodach pożarniczych różnego szczebla (sukcesy: zdobycie I miejsca w zawodach na szczeblu Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej Szczecin w 2014 r., w 2015 II miejsce, w 2016 r. I miejsce, w 2017 III miejsce i II miejsce w 2018 r.