kompania rozpoznawcza

Kompania Rozpoznawcza, jest samodzielnym pododdziałem, podległym bezpośrednio Dowódcy 12 Brygady Zmechanizowanej, realizującym zadania rozpoznania ogólnowojskowego. Żołnierze kompanii rozpoznawczej, działając w ugrupowaniu przeciwnika, przeznaczeni są do pozyskiwania informacji o sile, wyposażeniu, rozmieszczeniu oraz potencjalnych ruchach wojsk przeciwnika, a także o terenie przyszłych działań.

Zdobywanie informacji wykonywane jest poprzez takie działania jak: prowadzenie obserwacji, wskazywania celów na potrzeby rażenia, patrolowanie, wypady, napady, zasadzki, itp.
Zwiadowcy corocznie uczestniczą w zawodach rozpoznawczych organizowanych na poszczególnych szczeblach Wojsk Lądowych zajmując czołowe miejsca. W 2017 r. Kompania Rozpoznawcza reprezentując 12 Dywizję Zmechanizowaną, wywalczyła I miejsce w zawodach użyteczno – bojowych wojsk rozpoznawczych na szczeblu centralnym.
Żołnierze kompanii rozpoznawczej, czyli popularnie nazywany "zwiad" to "oczy" i "uszy" każdego dowódcy, więc w trakcie każdego ćwiczenia czy szkolenia poligonowego odgrywają ogromnie istotną rolę.