kompania rozpoznawcza

Kompania Rozpoznawcza, jest samodzielnym pododdziałem, podległym bezpośrednio Dowódcy 12 Brygady Zmechanizowanej, realizującym zadania rozpoznania ogólnowojskowego. Żołnierze kompanii rozpoznawczej, działając w ugrupowaniu przeciwnika, przeznaczeni są do pozyskiwania informacji o sile, wyposażeniu, rozmieszczeniu oraz potencjalnych ruchach wojsk przeciwnika, a także o terenie przyszłych działań.

Zdobywanie informacji wykonywane jest poprzez takie działania jak: prowadzenie obserwacji, wskazywania celów na potrzeby rażenia, patrolowanie, wypady, napady, zasadzki, itp.
Zwiadowcy corocznie uczestniczą w zawodach rozpoznawczych organizowanych na poszczególnych szczeblach Wojsk Lądowych zajmując czołowe miejsca. W 2017 r. Kompania Rozpoznawcza reprezentując 12 Dywizję Zmechanizowaną, wywalczyła I miejsce w zawodach użyteczno – bojowych wojsk rozpoznawczych na szczeblu centralnym.
Dowódcy kompanii:

- kpt. Tomasz Kowalik (2002 – 2006)
- kpt. Maciej Glazna (2007 – 2010)
- kpt. Filip Kokowski (2011 – 2013)
- kpt. Jakub Jakubowski (2013 – 2014)
- kpt. Przemysław Ossowski (2014 – 2017)
- kpt. Michał Miedzielski (2017 – 2020) 
- kpt. Mariusz Kozioł (2020 - obecnie)