dywizjon przeciwlotniczy

Dywizjon przeciwlotniczy to podstawowy pododdział taktyczno – ogniowy, wchodzący w skład 12 Brygady Zmechanizowanej, przeznaczony jest do obrony przeciwlotniczej wojsk i obiektów na polu walki przed rozpoznaniem i uderzeniami środków napadu powietrznego.
Może zwalczać cele powietrzne działające na małych i średnich wysokościach. Podczas osłony wojsk i obiektów, dywizjon przeciwlotniczy prowadzi walkę z pilotowanymi ŚNP (samoloty, śmigłowce), a także bezpilotowymi ŚNP, wykonującymi zadania na małych wysokościach. Dywizjon dysponuje znaczną siłą ognia oraz dużymi możliwościami wykonywania manewru.
Jest pododdziałem ogniowym, zdolnym do osłony elementów ugrupowania bojowego brygady w prowadzonych z dużym rozmachem, dynamicznych działaniach taktycznych, zarówno w dzień, jak i w nocy, w różnych warunkach atmosferycznych.
Cechą wyróżniającą dywizjon jest zdolność do realizacji zadań ogniowych w walce z celami naziemnymi i nawodnymi oraz zwalczania celów wolno poruszających
się, w tym również śmigłowców „w zawisie”. W 2004 r. za wysokie wyniki w szkoleniu Dywizjon Przeciwlotniczy został wyróżniony tytułem honorowym „Najlepszy Pododdział Wojsk Lądowych”.
Dywizjon Przeciwlotniczy 12 Brygady Zmechanizowanej w 2018 r. przejął z honorem i kultywuje dziedzictwo tradycji 6 Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej (1926-1939).
Dowódcy dywizjonu:
 
- mjr Zbigniew Weryk (1990 – 1997)
- mjr Sławomir Waliszewski (1997 – 2001)
- ppłk Marek Śmietana (2001 – 2004)
- ppłk Andrzej Łuszczykiewicz (2004 – 2005)
- ppłk Marek Rakowski (2005 – 2008)
- ppłk Krzysztof Dziubek (2009 – 2012)
- ppłk Tomasz Kierdylewicz (2012 – 2015)
- ppłk Dariusz Medziński (2015 – obecnie)