12 Brygada Zmechanizowana jest jedną z najlepiej wyszkolonych, wyposażonych i ukompletowanych jednostek w Wojskach Lądowych. 
Jako jedna z pierwszych w Polsce wyposażona została w najnowocześniejsze Kołowe Transportery Opancerzone „Rosomak” i Kompanijny Moduł Ogniowy „Rak”. Żołnierze otrzymali wysoce specjalistyczne wyposażenie osobiste, by ich działanie na współczesnym polu walki było możliwie efektywne i skuteczne.

Jeśli nie boisz się wyzwań i nie lubisz nudy to przyjdź i spróbuj swoich sił jako szeregowy zawodowy "Błękitnej" Brygady.

Do korpusu SZEREGOWYCH ZAWODOWYCH może być powołany:
1)       żołnierz rezerwy, który posiada:
·         odbytą w pełnym wymiarze zasadniczą służbę wojskową, służbę przygotowawczą lub innych formacjach zmilitaryzowanych;
·         ukończoną szkołę podstawową, gimnazjum;
·         odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej;
·         ukończone 18 lat;
·         obywatelstwo polskie;
·         niekaralność sądową;
·         niezbędne kwalifikacje wymagane na stanowisku, na jakim ma pełnić służbę, potwierdzone przez wojskowego komendanta uzupełnień.
2)     żołnierz NSR który ukończył szkolenie przygotowawcze oraz posiada odpowiednie kwalifikacje przydatne do zawodowej służby wojskowej. 

Jeśli nie odbyłeś/aś służby przygotowawczej ani zasadniczej służby wojskowej udaj się do najbliższej Wojskowej Komendy Uzupełnień.
JAK WSTĄPIĆ W SZEREGI 12 BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ?

Jeśli spełniasz powyższe wymagania, przyjdź do nas na kwalifikacje dla kandydatów na żołnierzy zawodowych, które odbywają się w każdy wtorek. Miejsce zbiórki w dniu kwalifikacji -  biuro przepustek 12 Brygady Zmechanizowanej, godz. 08:00.

Kandydat na żołnierza zawodowego, powinien w dniu kwalifikacji posiadać :
·         dokumenty osobiste (dowód osobisty, książeczkę wojskową);
·         świadectwo ukończenia szkoły (uwierzytelnioną kopię);
·         prawo jazdy i inne dokumenty potwierdzające przygotowanie zawodowe;
·         uprawnienia i posiadane umiejętności;
·         strój sportowy;
·         zaświadczenie lekarskie, stwierdzające zdolność do egzaminu z wychowania fizycznego;
·         kopię kontraktu na wykonywanie zadań w ramach Narodowych Sił Rezerwowych (dotyczy żołnierzy NSR);
·         dok. potwierdzające ukończenie szkolenia podstawowego (służba przygotowawcza).

 

Od 30 marca 2021 r. egzamin ze sprawności fizycznej został zawieszony do odwołania!!! 

 

 

EGZAMIN SPRAWNOŚCIOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KANDYDATÓW (JEŚLI ZOSTANIE PRZYWRÓCONY WYGLĄDA NASTĘPUJĄCO):

·       -  bieg na 3000 m;

·        - podciąganie na drążku wysokim;

·        - bieg wahadłowy 10x10 lub bieg zygzakiem.

 

UWAGA:

Warunkiem przystąpienia do egzaminu sprawnościowego z wychowania fizycznego jest posiadanie aktualnego zaświadczenia lekarskiego od lekarza o braku przeciwwskazań do udziału w egzaminie z wychowania fizycznego!

 

Chcesz dowiedzieć się więcej o 12 Brygadzie Zmechanizowanej – wejdź na stronę internetową: https://www.wojsko-polskie.pl/12bz/ , Facebooka lub Instagrama 12 Brygady Zmechanizowanej.

 

 

Kontakt w sprawie kwalifikacji: 
tel. 261 454 031

Jednostka Wojskowa 1749

al. Wojska Polskiego 250

70 – 904 Szczecin

Kancelaria personalna ds. żołnierzy NSR:

tel. 261 455 117