choszczeński dywizjon artylerii samobieżnej

Choszczeński dywizjon artylerii samobieżnej jest spadkobiercą chlubnych tradycji 12 Kresowego Pułku Artylerii Lekkiej. W latach 1998 – 1999 występował pod nazwą dywizjon artylerii mieszanej. Od 2006 r. dywizjon artylerii samobieżnej stacjonował w kompleksie Stargard Szczeciński (obecnie Stargard) jako pododdział 12 Brygady Zmechanizowanej, a od połowy sierpnia 2011 r. w związku ze zmianami dyslokacyjnymi pododdziały dywizjonu przemieściły się do garnizonu Choszczno.
Dywizjon artylerii samobieżnej przejął tradycje:
 
- Brygady Artylerii Cekhauzu Warszawskiego (1767–1789);
- 2. Brygady Artylerii (1789–1794);
- kompanii artylerii lekkiej Legii Naddunajskiej (1800–1801);
- 2. batalionu artylerii pieszej (1807–1813);
- 2. pułku artylerii Legionów (1914–1939);
- 2. Warszawskiego pułku artylerii lekkiej (1939–1940);
- 2. pułku artylerii (1943–1992);
- 2. pułku artylerii Legionów im. Króla Władysława IV (1992–1995);
- 2. pułku artylerii mieszanej im. Króla Władysława IV (1995–2001);
- 2. pułku artylerii im. Króla Władysława IV (2001–2011).
Dywizjon działa jako dywizjon wsparcia bezpośredniego i jest zasadniczym pododdziałem taktycznym i ogniowym artylerii, podległym bezpośrednio Dowódcy 12 Brygady Zmechanizowanej. Jest on w stanie z dużą dokładnością, obezwładniać (niszczyć) cele (odkryte i ukryte, ruchome i nieruchome, obserwowane i nie obserwowane, naziemne i nawodne), sprawnie wykonywać manewr i nieprzerwanie wspierać pododdziały prowadzące walkę w szybkim tempie. Dywizjon może wykonywać zadania samodzielnie lub bateriami.
W 2012 r. choszczeńscy artylerzyści sformowali Grupę Wsparcia Ogniowego w ramach XII zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskiej Republice Afganistanu realizując zadania wsparcia ogniowego patroli i konwojów, a także wykonując przeciwuderzenia ogniem w ramach ochrony i obrony bazy.
Ostatnie lata obfitowały w wiele wyzwań realizowanych w ramach ćwiczeń zarówno w kraju jak i za granicą. Żołnierze dywizjonu artylerii samobieżnej wzięli udział w międzynarodowym ćwiczeniu pk. FLAMING THUNDER 2017 zrealizowanym na terenie republiki Litewskiej, oraz weszli w skład 1 Brygady Artylerii z Wielkiej Brytanii (DIVARTY) na terytorium Republiki Federalnej Niemiec w 7th Army Training Command w Grafenwoehr podczas ćwiczenia pk. DYNAMIC FRONT-18, gdzie pomimo wykonywania zadań w terenie górskim w warunkach skrajnie niskich temperatur, potwierdzili wysoki poziom wyszkolenia, a także organizacji oraz realizacji przemieszczenia na dużą odległość.
W 2018 r. dywizjon artylerii samobieżnej wziął także udział w ćwiczeniu pk. ANAKONDA-18, gdzie na poligonie drawskim realizował zadania wraz z sojusznikami ze Stanów Zjednoczonych.
W roku 2008 r. dywizjon artylerii samobieżnej otrzymał tytuł honorowy „Wzorowy Pododdział” od Dowódcy Wojsk Lądowych. W 2015 r. na podstawie Decyzji Nr 79/MON Ministra Obrony Narodowej dywizjon przyjął nazwę wyróżniającą „Choszczeński”, a w dniu 07.12.2017 r. w uznaniu zasług społeczeństwa ziemi choszczeńskiej otrzymał Replikę Sztandaru 2 Pułku Artylerii im. Króla Władysława IV.
Od 2021 r. choszczeńskie armatohaubice Dana przechodzą gruntowną modernizację, aby jeszcze lepiej wykonywać zadania na współczesnym polu walki.