batalion logistyczny

Formowanie batalionu logistycznego w 12 Brygadzie Zmechanizowanej rozpoczęto w lipcu 2011 r. na bazie już istniejących kompanii zaopatrzenia i remontowej, a gotowość do działania batalion osiągnął z początkiem stycznia 2012 r. Batalion logistyczny jest pododdziałem strukturalnym 12. Brygady Zmechanizowanej bezpośrednio podporządkowanym Dowódcy Brygady, stacjonującym w garnizonie Szczecin.

None
Batalion logistyczny liczy około 300 stanowisk i przeznaczony jest do realizacji zadań w zakresie zabezpieczenia logistycznego i transportowego pododdziałów brygady, a także realizuje zadania utrzymania wydzielanych sił i środków w gotowości do użycia w czasie sytuacji kryzysowych we współdziałaniu z układem pozamilitarnym.  
None
W trakcie dotychczasowego funkcjonowania w ramach przeprowadzonych treningów i ćwiczeń batalion realizował przedsięwzięcia szkoleniowe związane z realnym zabezpieczeniem materiałowym i technicznym pododdziałów brygady jak również przygotowywał i zgrywał podległe pododdziały do sprawnego i skutecznego zabezpieczenia logistycznego działań bojowych brygady.
None
Dowódcy batalionu:
 
- ppłk Dariusz Krajewski (2011 – 2015)
- ppłk Adam Wawszczyk (2015 – obecnie)
None