batalion dowodzenia

Batalion dowodzenia przeznaczony jest do zapewnienia systemu dowodzenia, a w tym systemu łączności i ochrony dla dowództwa brygady oraz funkcjonowaniem systemu analizy, rozpoznania i likwidacji skażeń.
Do podstawowych zadań batalionu dowodzenia należy przygotowanie i wyposażenie stanowisk dowodzenia (MAIN, TAC oraz MCG), ich ochrona i obrona, a także zapewnienie organom dowodzenia łączności z przełożonym, podwładnymi, współdziałającymi oddziałami i pododdziałami.
Pododdziały batalionu dowodzenia dzięki nowoczesnemu wyposażeniu w sprzęt łączności i informatyki, a także  dużej wiedzy specjalistycznej wspomagają procesy decyzyjne na szczeblu brygady.
Poprzez zastosowanie nowoczesnych środków łączności, żołnierze batalionu zapewniają dowódcy brygady możliwość sprawnego kierowania pozostałymi pododdziałami ogólnowojskowymi i specjalistycznymi. Żołnierze batalionu dowodzenia, swoją wiedzę i umiejętności wielokrotnie sprawdzili i potwierdzili nie tylko w warunkach służby w kraju ale także poza jego granicami.  

Oprócz codziennego zabezpieczania Brygady trzeba pamiętać o jeszcze jednym obliczu żołnierzy batalionu dowodzenia - licznym angażowaniu się w różnorodne akcje pomocowe. Łącznościowcy od wielu lat aktywnie biorą udział w akcjach charytatywnych, pomagają kombatantom i wspierają domy dziecka, a także często uczestniczą w akcjach krwiodawstwa, co dowodzi ich wspaniałej postawy względem społeczeństwa.