batalion dowodzenia

Batalion Dowodzenia brygady przeznaczony jest do zapewnienia organizacji
i funkcjonowania systemu dowodzenia, a w tym systemu łączności i ochrony dla dowództwa brygady oraz funkcjonowaniem systemu analizy, rozpoznania i likwidacji skażeń.
None
Do podstawowych zadań batalionu dowodzenia należy przygotowanie i wyposażenie stanowisk dowodzenia (MAIN, TAC oraz MCG), ich ochrona i obrona, a także zapewnienie organom dowodzenia łączności z przełożonym, podwładnymi, współdziałającymi oddziałami i pododdziałami.
None
Pododdziały batalionu dowodzenia dzięki nowoczesnemu wyposażeniu w sprzęt łączności i informatyki, a także  dużej wiedzy specjalistycznej wspomagają procesy decyzyjne na szczeblu brygady.
None
Poprzez zastosowanie nowoczesnych środków łączności, żołnierze batalionu zapewniają dowódcy brygady możliwość sprawnego kierowania pozostałymi pododdziałami ogólnowojskowymi i specjalistycznymi. Żołnierze batalionu dowodzenia, swoją wiedzę i umiejętności wielokrotnie sprawdzili i potwierdzili nie tylko w warunkach służby w kraju ale także poza jego granicami.
None
Dowódcy batalionu:

- ppłk Jan Zawadzki (do 2001)
- mjr Robert Konopka (2001 – 2005)
- mjr Artur Standio (2005 – 2006)
- ppłk Sławomir Szachanowski (2006-2012)
- ppłk Zdzisław Zaorski (2012 – 2017)
- ppłk Tomasz Romanowski (2017 – 2017)
- w/z mjr Piotr Raczyński (2017 – 2018)
- ppłk Sławomir Gawron (2018 – 2020)
- w/z mjr Piotr Raczyński (2020 – obecnie)
None