3 batalion piechoty zmotoryzowanej

3 batalion piechoty zmotoryzowanej został utworzony  w 1996 roku w Szczecinie. W strukturze brygady do roku 2006 funkcjonował jako 1 batalion zmechanizowany. W latach 2000-2006  batalion wchodził  w skład Międzynarodowej Brygady Szybkiego Rozwinięcia „SHIRBRIG”. W roku 2006 na skutek zmian organizacyjnych 12. Brygady Zmechanizowanej batalion zmienił nazwę na  2 batalion zmechanizowany, a w 2008 roku na 3 batalion piechoty zmotoryzowanej, a od 2011 roku w wyniku zmian dyslokacyjnych został przeniesiony ze Szczecina do Stargardu.
W roku 2003 żołnierze batalionu uczestniczyli w operacji IRAQI FREEDOM tworząc batalionową Grupę Bojową. W latach 2008/2009 – batalion został wyznaczony do wystawienia  Grupy Bojowej w ramach IV zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie. W kolejnych latach położono nacisk na doskonaleniu umiejętności indywidualnych żołnierzy oraz na szkoleniu i zgrywaniu pododdziałów do działania zgodnie z przeznaczeniem. W roku 2016 batalion został poddany ocenie poziomu wyszkolenia, po której rozpoczął szkolenie zdolnościowe. W latach 2017 - 2018 żołnierze batalionu szkolili się w środowisku międzynarodowym ćwicząc z żołnierzami z Albanii, Bułgarii, Czech, Holandii, Słowacji, Stanów Zjednoczonych, Węgier  i Wielkiej Brytanii.
Rok 2018 przyniósł też kolejne wyzwania związane z udziałem 12 Brygady Zmechanizowanej w przedsięwzięciach międzynarodowych, w wyniku czego żołnierze 3 batalionu piechoty zmotoryzowanej stanowią część Grupy Bojowej Unii Europejskiej, ale także są częścią Polskiego Kontyngentu Wojskowego w ramach misji NATO w Republice Iraku, gdzie odpowiadają za ochronę instruktorów szkolących armię iracką. Rok 2019 z pewnością nie będzie łatwiejszy, a batalion wracając do swoich korzeni rozpoczyna szkolenie związane z przygotowaniem pododdziałów do udziału w misjach Organizacji Narodów Zjednoczonych, przygotowując się także do przyjęcia nowoczesnego uzbrojenia w postaci moździerzy 120 mm RAK na podwoziu KTO Rosomak.
W celu kultywowania chlubnych tradycji Oręża Polskiego, 3 batalion piechoty zmotoryzowanej podjął starania zmierzające do przyjęcia tradycji okrytego chwałą bojową 51. Pułku Piechoty Strzelców Kresowych.
W 2019 roku po 10-ciu latach nieobecności Wojsko Polskie powróciło do Libanu. Pierwszy oraz drugi Polski Kontyngent Wojskowy UNIFIL do misji w Libanie zorganizowano na bazie właśnie 3 batalionu piechoty zmotoryzowanej. Głównym zadaniem żołnierzy było patrolowanie pogranicza między Libanem a Izraelem (tzw. "Blue Lie_ - Niebieskiej Linii), ale oprócz tego żołnierze PKW byli również zaangażowani w niesienie pomocy humanitarnej. 
Dowódcy batalionu:

- kpt. Jacek Ostrowski (1996 – 1997)
- kpt. Robert Orłowski (1997 - 1999)
- kpt. Zenon Szczybło (1999 – 2001)
- mjr Marek Janowski (2001 – 2002)
- ppłk Zenon Szczybło (2002 – 2005)
- ppłk Krzysztof Ruciak (2005 – 2007)
- mjr Mariusz Kowalski (2007 – 2009)
- ppłk Sławomir Kocanowski (2009 – 2009)
- mjr Mariusz Kowalski (2009 – 2010)
- ppłk Mariusz Lelewski (2010 – 2014)
- ppłk Krzysztof Duda (2014 – 2017)
- ppłk Paweł Bednarz (2017 – obecnie)