3 batalion piechoty zmotoryzowanej

3 batalion piechoty zmotoryzowanej został utworzony  w 1996 roku w Szczecinie. W strukturze brygady do roku 2006 funkcjonował jako 1 batalion zmechanizowany. W latach 2000-2006  batalion wchodził  w skład Międzynarodowej Brygady Szybkiego Rozwinięcia „SHIRBRIG”. W roku 2006 na skutek zmian organizacyjnych 12. Brygady Zmechanizowanej batalion zmienił nazwę na  2 batalion zmechanizowany, a w 2008 roku na 3 batalion piechoty zmotoryzowanej, a w 2011 roku w wyniku zmian dyslokacyjnych został przeniesiony ze Szczecina do Stargardu.
W roku 2003 żołnierze batalionu uczestniczyli w operacji IRAQI FREEDOM tworząc batalionową Grupę Bojową. W latach 2008/2009 – batalion został wyznaczony do wystawienia  Grupy Bojowej w ramach IV zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie. W kolejnych latach położono nacisk na doskonaleniu umiejętności indywidualnych żołnierzy oraz na szkoleniu i zgrywaniu pododdziałów do działania zgodnie z przeznaczeniem. W roku 2016 batalion został poddany ocenie poziomu wyszkolenia, po której rozpoczął szkolenie zdolnościowe. W latach 2017 - 2018 żołnierze batalionu szkolili się w środowisku międzynarodowym ćwicząc z żołnierzami z Albanii, Bułgarii, Czech, Holandii, Słowacji, Stanów Zjednoczonych, Węgier  i Wielkiej Brytanii.
Rok 2018 przyniósł też kolejne wyzwania związane z udziałem 12 Brygady Zmechanizowanej w przedsięwzięciach międzynarodowych, w wyniku czego żołnierze 3 batalionu piechoty zmotoryzowanej stanowią część Grupy Bojowej Unii Europejskiej, ale także są częścią Polskiego Kontyngentu Wojskowego w ramach misji NATO w Republice Iraku, gdzie odpowiadają za ochronę instruktorów szkolących armię iracką. Rok 2019 z pewnością nie będzie łatwiejszy, a batalion wracając do swoich korzeni rozpoczyna szkolenie związane z przygotowaniem pododdziałów do udziału w misjach Organizacji Narodów Zjednoczonych, przygotowując się także do przyjęcia nowoczesnego uzbrojenia w postaci moździerzy 120 mm RAK na podwoziu KTO Rosomak.
W celu kultywowania chlubnych tradycji Oręża Polskiego, 3 batalion piechoty zmotoryzowanej podjął starania zmierzające do przyjęcia tradycji okrytego chwałą bojową 51. Pułku Piechoty Strzelców Kresowych.
W 2019 roku po 10-ciu latach nieobecności Wojsko Polskie powróciło do Libanu. Pierwszy oraz drugi Polski Kontyngent Wojskowy UNIFIL do misji w Libanie zorganizowano na bazie właśnie 3 batalionu piechoty zmotoryzowanej. Głównym zadaniem żołnierzy było patrolowanie pogranicza między Libanem a Izraelem (tzw. "Blue Lie_ - Niebieskiej Linii), ale oprócz tego żołnierze PKW byli również zaangażowani w niesienie pomocy humanitarnej. 
W 2021 r. 3 batalion sformował również V zmianę PKw UNIFIL, która była szkoliła się zarówno w stargardzkim garnizonie, jak i na obiektach poligonowych w Drawsku Pomorskim.