2 stargardzki batalion saperów

2 stargardzki batalion saperów został sformowany w Złocieńcu w 1951 r. pod nazwą 73 batalion saperów, dziesięć lat później przeniesiono go do Gryfic, a w 1969 r. za męstwo wykazane w czasie walk o Warszawę został przemianowany na 7 warszawski batalion saperów. W kolejnym roku został przeniesiony do Stargardu Szczecińskiego (obecnie Stargard) i wchodził w skład 20 Warszawskiej Dywizji Pancernej, a w 1990 r. w związku jej z przeformowaniem na 2 Pomorską Dywizję Zmechanizowaną, przemianowano go na 2 batalion saperów.

Dla zachowania pamięci dokonań żołnierzy wojsk inżynieryjno – saperskich, Minister Obrony Narodowej Decyzją Nr 28/MON z 20 marca 1996 r. polecił 2 batalionowi saperów przyjąć nazwę wyróżniającą „Stargardzki”, a święto batalionu ustalił na 16 kwietnia. Sztandar 2 stargardzkiego batalionu saperów został nadany dnia 23 listopada 1995 r. przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ufundowany przez społeczeństwo gminy Kobylanka i uroczyście wręczony batalionowi 13 kwietnia 1996 r.

2 stargardzki batalion saperów od 2012 r. jest jednostką wojskową podporządkowaną Dowódcy 12 Brygady Zmechanizowanej. Przeznaczony jest do wykonywania zadań w ramach wsparcia inżynieryjnego działań 12 Brygady Zmechanizowanej, a ponadto może wykonywać zadania niemilitarne wsparcia służb cywilnych w ramach ustawy o zarządzaniu kryzysowym, poprzez wydzielanie sił i środków do zwalczania klęsk żywiołowych oraz oczyszczanie terenu z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych na terenie 6 powiatów (stargardzki, choszczeński, myśliborski, pyrzycki, gorzowski, strzelecko-drezdenecki).

Żołnierze 2 stargardzkiego batalionu saperów brali udział w licznych misjach – w 1992 r. w misji pokojowej ONZ PKW UNTAC w Kambodży, w latach 1994-1999, 2003/2004, 2008/2009 w ramach PKW w Tymczasowych Siłach ONZ UNIFIL w Libanie. W latach 2003-2008 uczestniczyli w składzie I, VI, X zmiany misji stabilizacyjnej w Republice Iraku. Natomiast w latach 2007- 2010 pełnili służbę w patrolach rozminowania w ramach PKW EUFOR w Republice Bośni i Hercegowiny, w składzie plutonu saperów oraz podczas XVIII zmiany PKW KFOR w Kosowie. Pełnili również służbę w I zmianie PKW skierowanego do Republiki Czadu oraz w składzie I, IV, IX i XII zmiany PKW w Islamskiej Republice Afganistanu.