2 batalion piechoty zmotoryzowanej

2 batalion piechoty zmotoryzowanej 12 Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Hallera przejął dziedzictwo tradycji, barwy i symbolikę 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich oraz otrzymał nazwę wyróżniającą „14 batalion Ułanów Jazłowieckich’’ na podstawie Decyzji Ministra Obrony Narodowej nr 349/MON z 3 sierpnia 2007 r. 
None

2 batalion piechoty zmotoryzowanej o nazwie wyróżniającej14 batalion Ułanów Jazłowieckich dziedziczy tradycje po:

   -1 batalionie czołgów- 6 Brygada Pancerna-1995-1996;
   -1 batalionie czołgów- 6 Brygada Kawalerii Pancernej-1996-2006;
   - batalionie czołgów- 12 Brygada Zmechanizowana-2006;
   -2 batalionie piechoty zmotoryzowanej-2007.

None
Żołnierze batalionu brali udział w misjach zagranicznych w Iraku w 2008r. i Afganistanie w latach 2008-2009. W trakcie pełnienia misji pododdziały batalionu realizowały zadania patrolowe, konwojowe, ochrony obiektów oraz zwalczanie ugrupowań terrorystycznych. Z postawionych zadań wywiązały się w stopniu bardzo dobrym, udowadniając swój wysoki profesjonalizm, za co zdobyły uznanie w oczach przełożonych i wojsk koalicji. 9 stycznia 2008 r. podczas uroczystego pożegnania X zmiany PKW Irak w 12 Brygadzie Zmechanizowanej odbyło się utożsamienie 2 batalionu piechoty zmotoryzowanej z 14 Pułkiem Ułanów Jazłowieckich, połączona z przeniesieniem Orderu Wojennego Virtuti Militari na proporzec pododdziału. Przeniesienia dokonał Kanclerz Kapituły Orderu Wojennego Virtuti Militari gen. bryg. Stanisław Nałęcz-Komornicki.
None
. W 2011 roku,  na poligonie w Drawsku Pomorskim żołnierze 2 batalionu piechoty zmotoryzowanej Ułanów Jazłowieckich ze Stargardu Szczecińskiego uczestniczyli w ćwiczeniu taktycznym z wojskami pod kryptonimem „Żbik 11”.Celem ćwiczenia było sprawdzenie zdolności  2 batalionu do wykonywania zadań w ramach Sił Odpowiedzi NATO( SON) Zestaw 2012.  Do głównych zagadnień taktycznych rozpatrywanych w ćwiczeniu należało planowanie, organizowanie i prowadzenie przedsięwzięć związanych z: osiągnięciem gotowości do działania, przemieszczeniem do rejonu odpowiedzialności i jego przejęciem  oraz prowadzeniem działań, zgodnie  z otrzymanym zadaniem i przeznaczeniem batalionu SON.W wyniku przeprowadzonego ćwiczenia taktycznego z wojskami dowództwo i pododdziały batalionu Ułanów Jazłowieckich  osiągnęły zdolność do planowania, organizowania i prowadzenia działań w rejonie odpowiedzialności, zgodnie ze Stałymi Procedurami Operacyjnymi SON. 
None
Pozytywną opinię i wysoką  ocenę kierownictwa ćwiczenia 12 Brygady Zmechanizowanej potwierdziła również kontrola prowadzona przez zespół oceniający z Dowództwa Operacyjnego. Kilkunastu oficerów zespołu, oceniało praktyczne działanie dowództwa i pododdziałów 2 batalionu, według natowskiego programu oceny Creval. Dowództwo i pododdziały 2 batalionu piechoty zmotoryzowanej otrzymały wysokie oceny za poszczególne obszary kontroli( ocena  średnia  4,80) oraz określenie „ combat ready“.
None
Dowódcy batalionu:

- ppłk Krzysztof Stachowiak (2004 – 2006)
- ppłk Rafał Ostrowski (2006 – 2010)
- ppłk Ryszrd Rosner (2010 – 2012)
- ppłk Paweł Skuza (2012 – 2017)
- ppłk dr Piotr Balon (2017 – 2020)
- ppłk Michał Kostrubiec (2020 - obecnie)
None