2 batalion piechoty zmotoryzowanej

2 batalion piechoty zmotoryzowanej 12 Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Hallera przejął dziedzictwo tradycji, barwy i symbolikę 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich oraz otrzymał nazwę wyróżniającą „14 batalion Ułanów Jazłowieckich’’ na podstawie Decyzji Ministra Obrony Narodowej nr 349/MON z 3 sierpnia 2007 r. 

2 batalion piechoty zmotoryzowanej o nazwie wyróżniającej14 batalion Ułanów Jazłowieckich dziedziczy tradycje po:

   - 1 batalionie czołgów - 6 Brygada Pancerna -1995-1996;
   - 1 batalionie czołgów - 6 Brygada Kawalerii Pancernej -1996-2006;
   - batalionie czołgów - 12 Brygada Zmechanizowana -2006;
   -2 batalionie piechoty zmotoryzowanej - 2007.

Żołnierze batalionu brali udział w misjach zagranicznych w Iraku w 2008 r. i Afganistanie w latach 2008-2009. W trakcie pełnienia misji pododdziały batalionu realizowały zadania patrolowe, konwojowe, ochrony obiektów oraz zwalczanie ugrupowań terrorystycznych. Z postawionych zadań wywiązały się w stopniu bardzo dobrym, udowadniając swój wysoki profesjonalizm, za co zdobyły uznanie w oczach przełożonych i wojsk koalicji. 9 stycznia 2008 r. podczas uroczystego pożegnania X zmiany PKW Irak w 12 Brygadzie Zmechanizowanej odbyło się utożsamienie 2 batalionu piechoty zmotoryzowanej z 14 Pułkiem Ułanów Jazłowieckich, połączona z przeniesieniem Orderu Wojennego Virtuti Militari na proporzec pododdziału. Przeniesienia dokonał Kanclerz Kapituły Orderu Wojennego Virtuti Militari gen. bryg. Stanisław Nałęcz-Komornicki. 

Na przełomie 2020 i 2021 r. żołnierze 2 batalionu sformowali III zmianę Polskiego Kontyngentu Wojskowego UNIFIL 
W 2011 roku na poligonie w Drawsku Pomorskim żołnierze 2 batalionu piechoty zmotoryzowanej Ułanów Jazłowieckich ze Stargardu Szczecińskiego uczestniczyli w ćwiczeniu taktycznym z wojskami pod kryptonimem „Żbik-11”.
Celem ćwiczenia było sprawdzenie zdolności  2 batalionu do wykonywania zadań w ramach Sił Odpowiedzi NATO (SON) Zestaw 2012. Do głównych zagadnień taktycznych rozpatrywanych w ćwiczeniu należało planowanie, organizowanie i prowadzenie przedsięwzięć związanych z: osiągnięciem gotowości do działania, przemieszczeniem do rejonu odpowiedzialności i jego przejęciem oraz prowadzeniem działań, zgodnie z otrzymanym zadaniem
i przeznaczeniem batalionu SON.W wyniku przeprowadzonego ćwiczenia taktycznego z wojskami dowództwo i pododdziały batalionu Ułanów Jazłowieckich osiągnęły zdolność do planowania, organizowania i prowadzenia działań
w rejonie odpowiedzialności, zgodnie ze Stałymi Procedurami Operacyjnymi SON. 
Pozytywną opinię i wysoką  ocenę kierownictwa ćwiczenia 12 Brygady Zmechanizowanej potwierdziła również kontrola prowadzona przez zespół oceniający z Dowództwa Operacyjnego. Kilkunastu oficerów zespołu, oceniało praktyczne działanie dowództwa i pododdziałów 2 batalionu, według natowskiego programu oceny Creval. Dowództwo i pododdziały 2 batalionu piechoty zmotoryzowanej otrzymały wysokie oceny za poszczególne obszary kontroli( ocena  średnia  4,80) oraz określenie „ combat ready“.
"Jakość naszą siłą" - to motto towarzyszy Ułanom Jazłowieckim każdego dnia służby. Odzwierciedla zarówno wysokie zaangażowanie, inicjatywę i kreatywność żołnierzy 2 batalionu, jak również wysoką dbałość o wzorową prezencję i wizerunek. Z tego powodu Ułani wielokrotnie podczas różnych uroczystości czy wojskowym wystawiają wojskową asystę honorową stając się nieformalną kompanią reprezentacyjną "Błękitnej" Brygady. 

Musztra paradna w wykonaniu żołnierzy 2 batalionu budzi ogromny zachwyt i uznanie nie tylko przełożonych, ale również wszystkich Gości wspomnianych uroczystości. 
W lipcu 2021 r. 2 batalion otrzymał na wyposażenie kompanijny moduł ogniowy Rak, który był już trzecim modułem w 12 Brygadzie. Obecnie główną siłą uderzeniową batalionu pozostają nadal bojowe wozy piechoty BWP-1.