1 batalion piechoty zmotoryzowanej "Legionów"

1 batalion piechoty zmotoryzowanej „Legionów” 12 Brygady Zmechanizowanej rozpoczęto formować w 2005 roku, a zakończono proces formowania w 2006 roku. Formowanie to było pokłosiem decyzji o przeznaczeniu 12 Brygady Zmechanizowanej do przyjęcia nowego sprzętu w Siłach Zbrojnych jakim były kołowe transportery opancerzone (KTO) „Rosomak”. Batalion formowany był na bazie batalionu czołgów, który był organicznym pododdziałem 12 Brygady przed przeformowaniem jej na nowy etat zakładający uzbrojenie jej w KTO „Rosomak”.
W pierwszych latach istnienia batalionu nacisk położono na uzawodowienie jednostki oraz szkolenie na nowych KTO „Rosomak”. Początkowo batalion istniał w strukturze 3-kompanijnej, następnie w roku 2007 dodano czwartą kompanię piechoty zmotoryzowanej, która jako zwarty pododdział przeszła w podporządkowanie batalionu z byłego 1 batalionu zmechanizowanego "SHIRBRIG" (obecny 3 batalion piechoty zmotoryzowanej). Nowa kompania utworzyła 4 kompanię piechoty zmotoryzowanej, której trzon kadry brał udział w I i VI zmianach PKW Irak.
Pierwszym poważnym sprawdzianem dla batalionu były ćwiczenia Wojsk Lądowych pk. „DRAGON-07”. Niedługo potem podjęto także decyzję o tym, że batalion wystawi część sił do III zmiany PKW Afganistan. Żołnierze 1bpzmot wraz z żołnierzami innych jednostek stanowili trzon batalionu manewrowego kontyngentu, gdzie przebywali od maja do listopada 2008 r. W 2009 roku batalion skupiony był na odtworzeniu zdolności bojowej oraz uzupełnieniu swojego stanu osobowego, przez co od 2010 roku rozpoczęto wdrażać i realizować 36-cio miesięczny program szkolenia.
W 2011 roku batalion brał udział w ćwiczeniu „KUGUAR-11”,  po którym jako pierwszy w kraju otrzymał certyfikację zdolności do działania zgodnie z wojennym przeznaczeniem. W 2012 r. batalion przygotowywał się do wystawienia składu do XII zmiany PKW Afganistan. Na przestrzeni ostatnich lat żołnierze batalionu biorą udział we wszystkich ważniejszych ćwiczeniach Wojska Polskiego (m. in. DRAGON i ANAKONDA), a także regularnie uczestniczą w ćwiczeniach na Litwie i w Niemczech.
Warto odnotować, że wiosną 2019 r. 1 batalion jako pierwszy pododdział Wojska Polskiego realizował Wysuniętą Obecność Szkoleniową na wschodzie Polski, podczas której współpracował z wojskami operacyjnymi, Wojskami Obrony Terytorialnej oraz innymi służbami mundurowymi. 
Podstawowym uzbrojeniem batalionu są m.in.: kołowe transportery opancerzone „Rosomak” w różnych wersjach, Kompanijny Moduł Ogniowy „Rak”, moździerze LM-60, wyrzutnie przeciwpancerne „Spike”, granatniki MK-19 i standardowe wyposażenie żołnierzy, czyli karabiny UKM-2000P, karabinki 5.56mm „Beryl” oraz karabiny wyborowe TRG Sako i Bor.
1 batalion piechoty zmotoryzowany „Legionów” 12 Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Hallera przejmuje i z honorem kultywuje dziedzictwo tradycji:

5. Pułku Piechoty 1. Brygady Legionów (1914-1917);
5. Pułku Piechoty Legionów (1918-1939);
                             
Co ciekawe - w decyzji Nr 56/MON popełniono błąd pisząc o 1 batalionie „batalion zmechanizowany”, poprawna nazwa pododdziału to „batalion piechoty zmotoryzowanej”. Błąd ten poprawiono Decyzją Nr 251/MON z dnia 20 sierpnia 2012 roku.
Za uzyskanie najlepszych wyników w działalności służbowej w istotnym stopniu wpływających na zwiększenie zdolności i gotowości bojowej Sił Zbrojnych oraz umacnianie obronności Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzonych w działalności kontrolno-rozliczeniowej w resorcie obrony narodowej w 2011 roku Dowódca Wojsk Lądowych generał broni Zbigniew Głowienka wyróżnił 1 batalion piechoty zmotoryzowanej tytułem honorowym „Przodujący Pododdział Wojsk Lądowych”. W dniu 8 lutego 2012 roku w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu podczas odprawy rozliczeniowo-koordynacyjnej z dowódcami podległych jednostek i kierowniczą kadrą Wojsk Lądowych Dowódca Wojsk Lądowych wręczył akt nadania tytułu honorowego „Przodujący Pododdział Wojsk Lądowych” dla dowódcy 1 batalionu piechoty zmotoryzowanej. 
DECYZJA Nr 22/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia proporców rozpoznawczych dla 1. Batalionu piechoty zmotoryzowanej „Legionów”.
Decyzja Nr 96/ Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej oraz proporczyka na beret żołnierzy 1. Batalionu piechoty zmotoryzowanej „Legionów”.
1 batalion w obecnej chwili pozostaje największym pododdziałem 12 Brygady z największym nasyceniem nowoczesnego uzbrojenia.