None

Zmiana na stanowisku dowódcy Czarnej Dywizji

Zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej Pana Mariusza Błaszczaka, z dniem 1 października 2020 roku, nastąpiła zmiana na stanowisku dowódcy 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej (11LDKPanc) w Żaganiu.
Dotychczasowy dowódca generał dywizji doktor Dariusz Parylak został wyznaczony na inne stanowisko, a na jego miejsce, desygnowany został generał brygady Piotr Trytek.
Uroczystość przekazania dowodzenia odbędzie się zgodnie z ceremoniałem wojskowym, w poniedziałek 05 października br. o godz. 14.00 na Placu Gen. Maczka w Żaganiu. Szczegółowych informacji udziela rzecznik prasowy 11LDKPanc – mjr Artur Pinkowski tel. 695 858 042.

***

Generał brygady Piotr Trytek urodził się 16 października 1971 roku w Stargardzie Szczecińskim. W 1990 r. rozpoczął służbę wojskową jako podchorąży Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu. Po jej ukończeniu w 1994 r. objął pierwsze stanowisko służbowe dowódcy plutonu w 6 pułku zmechanizowanym w Wałczu. Od 1995 r. pełnił obowiązki dowódcy kompanii w 2 Brygadzie Zmechanizowanej Legionów w Złocieńcu. W lutym 2000 r. został skierowany na studia w Akademii Obrony Narodowej. Po ich ukończeniu w 2002 r. objął obowiązki oficera w sztabie 6 Brygady Kawalerii Pancernej w Stargardzie Szczecińskim. W 2003 r. wrócił do 2 Brygady na stanowisko zastępcy dowódcy batalionu. 
W 2006 r. pełnił służbę w ramach VI zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w Republice Iraku jako szef sekcji operacyjnej. Po powrocie z misji w 2007 r. został wyznaczony na stanowisko szefa sztabu 2 Brygady, które piastował do grudnia 2012 r. Na przełomie lat 2008/2009 pełnił służbę w ramach IV Zmiany PKW w Islamskiej Republice Afganistanu jako Zastępca Dowódcy Kontyngentu.
W 2013 r. po ukończeniu podyplomowych studiów dowódczo - sztabowych w AON-ie został wyznaczony na stanowisko zastępcy dowódcy 2 Brygady. W październiku 2014 r. objął stanowisko szefa Oddziału Planowania Użycia Sił Zbrojnych w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego w Warszawie.
Na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej pułkownik Piotr Trytek z dniem 01 stycznia 2017 roku został wyznaczony na stanowisko dowódcy 12 Brygady Zmechanizowanej imienia generała Józefa Hallera w Szczecinie. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 01.08.2018 r. otrzymał akt mianowania na stopień generała brygady. Dnia 04 lutego 2019 r. generał Trytek objął stanowisko zastępcy szefa Zarządu Planowania i Programowania Rozwoju Sił Zbrojnych w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego w Warszawie.
Z dniem 1 października 2020 roku został wyznaczony na stanowisko dowódcy 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej.
 
Tekst: mjr Artur Pinkowski