None

Zastępca dowódcy dywizji - szef sztabu

Generał brygady Jan Wojno ukończył Wyższą Szkołę Oficerską w 1993 roku. Pierwsze stanowisko służbowe, dowódcy plutonu, objął w 2. Pułku Zmechanizowanym. W latach 1994 – 2001 służbę pełnił w 18. Brygadzie Zmechanizowanej na stanowiskach dowódcy plutonu czołgów i dowódcy kompanii czołgów.

 

Kolejne dwa lata był słuchaczem Akademii Obrony Narodowej. W 2003 roku, po ukończeniu studiów w AON, objął obowiązki młodszego specjalisty wydziału operacyjnego w strukturach Pomorskiego Okręgu Wojskowego. W 2004 roku został wyznaczony na stanowisko zastępcy dowódcy batalionu w 15. Giżyckiej Brygadzie Zmechanizowanej. W latach 2006 – 2012 pełnił obowiązki na stanowisku dowódcy batalionu czołgów.


Na przełomie 2011/2012 roku był uczestnikiem misji w ramach X zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskiej Republice Afganistanu.

W latach 2012 - 2015 roku płk Jan Wojno służbę pełnił na stanowisku szefa szkolenia brygady w 15. Giżyckiej Brygadzie Zmechanizowanej, po czym został wyznaczony na stanowisko szefa Oddziału Systemu Funkcjonalnego Szkolenia w Zarządzie Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

 

W 2018 roku został wyznaczony na stanowisko dowódcy 1. Brygady Pancernej w Wesołej. 2 maja 2019r., Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Zwierzchnik Sił Zbrojnych RP, wręczył pułkownikowi Janowi Wojno nominacje na stopień generała brygady.

 

W marcu 2020 roku decyzją Ministra Obrony Narodowej został wyznaczony na stanowisko zastępcy dowódcy dywizji – szefa sztabu 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej.