WSPÓŁPRACA
11 Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej pozostaje w stałej gotowości do udzielania pomocy lokalnym społecznościom ściśle współpracując w tym obszarze z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim.
 

Osiąganie wyznaczonych celów jest możliwe tylko dzięki dobrej współpracy. By wspierać mieszkańców Małopolski łączymy siły ze szkołami z regionu, Karpackim Oddziałem Straży Granicznej, Szkołą Aspirantów Państwowej Staży Pożarnej oraz oddziałem regionalnym Agencji Mienia Wojskowego. Celem takich inicjatyw jest nie tylko zbudowanie kompetencji, ale również relacji zaufania i przygotowanie gruntu pod przyszłe współdziałanie.
 
Naszą ideą nie jest zastępowanie służb wyspecjalizowanym w niesieniu pomocy. Będziemy natomiast uzupełniać ich zdolności, a także wspierać tam gdzie możliwości tych służb się wyczerpią. W niektórych specyficznych obszarach zdobędziemy kluczowe kompetencje.