NASZE TRADYCJE
22 lutego 2019 r., na mocy decyzji ministra obrony narodowej, 11 Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej otrzymała imię gen. bryg. Leopolda Okulickiego, ps. „Niedźwiadek”. Tym samym, brygada w Małopolsce jest kontynuatorką tradycji Zgrupowania Armii Krajowej „Żelbet”. Z dumą dziedziczymy tradycje, dorobek i wartości powojennych organizacji niepodległościowych. Podobnie jak nasi wielcy poprzednicy, stawiamy na organizację struktur terytorialnych, budowę bezpieczeństwa lokalnego, umacnianie patriotyzmu i więzi wśród lokalnych społeczności.
 
W powojennych organizacjach niepodległościowych widzimy wspaniałych polskich bohaterów, wojowników niezłomnej walki o niepodległość. Widzimy żołnierzy polskiego podziemia, z którymi się identyfikują i wobec których mają wielki dług pamięci. Najlepszym jej wyrazem jest czynna kontynuacja misji i przekazywanie jej kolejnym pokoleniom polskich żołnierzy, a także dbanie o to, aby pamięć o nich nie umarła.
 
Wojska Obrony Terytorialnej i Armię Krajową dzieli czas, ale łączy misja, struktura i terytorialność. Dziedziczenie tradycji wynika wprost
z bliskości obydwu formacji, jak również z potrzeby budowy etosu Wojsk Obrony Terytorialnej na wartościach z którymi identyfikują się żołnierze.