STREFA PODOFICERA
STARSZY PODOFICER DOWÓDZTWA BRYGADY
 
st. chor. sztab. Artur ZIĘBA

CREDO PODOFICERA

 

Jestem Podoficerem, profesjonalistą, przywódcą żołnierzy.

 •  

Dążę, jako dumny członek korpusu podoficerów do chluby tego korpusu, własnej formacji  i dobra narodu polskiego bez względu na sytuację w jakiej się znajdę.

 •  

Nigdy nie wykorzystam mojego stopnia lub stanowiska do osiągnięcia własnej przyjemności, korzyści, czy też osobistego bezpieczeństwa.

 •  

Kompetencja, jest moją myślą przewodnią.

 •  

Moim dążeniem jest techniczna oraz taktyczna biegłość
i doskonałość.

 •  

Wykonanie zadania oraz dobro, gotowość i wyszkolenie moich żołnierzy są dla mnie najważniejsze.

 •  

Wszyscy żołnierze zasługują na najlepszej jakości przywództwo – ja im to zapewnię.

 •  

Moi podwładni zobligowani są wykonywać moje prawe rozkazy, dlatego ja biorę odpowiedzialność za ich czyny.

 •  

Jestem profesjonalistą, nikt za mnie nie musi wykonywać moich obowiązków.

 •  

Będę zawsze lojalny, zdobędę szacunek i zaufanie tych z którymi służę; przełożonych, kolegów i podwładnych.

 •  

Będę przejawiał inicjatywę działając odpowiednio w przypadku braku rozkazów.

 •  

Moja prawość i moralna odwaga nie zna kompromisów.

 •  

Nigdy nie zapomnę i nie pozwolę zapomnieć moim kolegom, że jesteśmy podoficerami profesjonalistami, przywódcami.