SZTANDAR 11 MAŁOPOLSKIEJ BRYGADY OBRONY TERYTORIALNEJ

9 zdjęć w galerii
Sztandar Jednostki Wojskowej nazywany jest symbolem honoru, męstwa, sławy wojennej i wierności żołnierza polskiego. W niedzielę 26 września 2021 r. o godzinie 14.30 na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie odbyły się centralne obchody Święta Wojsk Obrony Terytorialnej podczas których płk Krzysztof GONCERZ - Dowódca 11MBOT odebrał sztandar z rąk Ministra Obrony Narodowej.
Nadanie Sztandaru odbyło się w przeddzień 82 rocznicy Powstania Polskiego Państwa Podziemnego. 82 lata temu, w nocy z 26 na 27 września w Warszawie, powstała Służba Zwycięstwu Polski dając początek jedynemu w historii świata powszechnemu ruchowi oporu, który od 1944 roku przybrał formę określaną jako Polskie Państwo Podziemne. Wojska Obrony Terytorialnej których trzonem, podobnie jak w Armii Krajowej, są żołnierze – obywatele, są spadkobiercom kontynuatorem dziedzictwa i tradycji AK.

„Dziękuję wszystkim tym, którzy poświęcają swój czas, którzy łączą swoją aktywność zawodową ze służbą w Wojsku Polskim. Tak właśnie postępują żołnierze WOT, to ochotnicy, to ludzie, którzy są zawsze blisko, którzy zawsze są gotowi by pomagać.” - w czasie uroczystości powiedział Pan Mariusz Błaszczak Minister Obrony Narodowej.

Sztandar został ufundowany przez Społeczny Komitet Ufundowania Sztandaru dla 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Leopolda Okulickiego ps. „Niedźwiadek”, powołany w dniu 28 października 2019 roku. W skład komitetu weszli m.in. przedstawiciele Światowego Związku Żołnierzy AK, oraz weterani Zgrupowania AK „Żelbet”, którego tradycje Brygada dziedziczy. Przewodniczącym Komitetu został Piotr Ćwik, ówczesny Wojewoda Małopolski. W zbiórkę funduszy aktywnie włączyli się żołnierze naszej Brygady

W dniu 28 maja 2020 r. Prezydent RP na wniosek Ministra Obrony Narodowej podpisał postanowienie o nadaniu naszej Brygadzie sztandaru „jako znaku uosabiającego Rzeczpospolitą Polską, symbol najwyższych wartości, sławy wojennej i tradycji oraz wierności, honoru i męstwa, których Ojczyzna wymaga od swych żołnierzy”.

Rodzicami chrzestnymi Sztandaru zostali Irena Okulicka-Kaczmarek i Jan Księżyk.

Na sztandarze, obok symboli wojskowych jak liczba „11” (numer 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej), odznaka pamiątkowa 11 MBOT i napis „BÓG HONOR OJCZYZNA”, znajduje się Herb Województwa Małopolskiego (symbol stałego rejonu odpowiedzialności 11 MBOT), odznaka pamiątkowa Zgrupowania Armii Krajowej „Żelbet” oraz Krzyż Armii Krajowej.por. Adam TRĘBACZ
oficer prasowy
11 Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej
im. gen. bryg. Leopolda Okulickiego, ps. "Niedźwiadek"