Slajd

10 ŚWIĘTOKRZYSKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ
im.  mjr. cc.  E.G. KASZYŃSKIEGO ps. "NURT"
ZAWSZE GOTOWI, ZAWSZE BLISKO
Świętokrzyskie
Teren naszych działań

Świętokrzyskie

Nasza misja
10 Świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej przeznaczona jest do prowadzenia działań w Stałym Rejonie Odpowiedzialności - we współdziałaniu z pozamilitarnymi ogniwami systemu obronności państwa – realizując zadania zabezpieczenia swobody manewru wojsk operacyjnych oraz sił sojuszniczych. Przeznaczona jest również do udziału w akcjach ewakuacji ludności cywilnej, zwalczaniu skutków katastrof, klęsk żywiołowych a także ataków terrorystycznych

Aktualności

Tradycja
... choć dzieli nas czas
Silni dzięki tradycji

... choć dzieli nas czas

Z dumą dziedziczymy tradycję, dorobek i wartości powojennych organizacji niepodległościowych
podobnie jak nasi wielcy poprzednicy, stawiamy na organizacje struktur terytorialnych, budowę bezpieczeństwa lokalnego, umacnianie patriotyzmu i więzi wśród lokalnych społeczności. Łączy nas misja, struktura i terytorialność.
Poznaj nas
Tacy jesteśmy
Poznaj nas

Tacy jesteśmy

Nasi Terytorialsi
Jesteśmy mieszkańcami zmiemi świętokrzyskiej. Jesteśmy w różnym wieku, mamy różne historie i rozmaite pasje. Na codzień wykonujemy różne zawody, ale łączy nas jedno - wiara w te same wartości. Chcemy żyć w bezpiecznym kraju. Jesteśmy częścią lokalnej społeczności, którą na co dzień chcemy wspierać. Misja, zadania i cele WOT są bliskie nasztm sercom. Dlatego tu jesteśmy.
Multimedia