płk dypl. Grzegorz Barabieda

Byli dowódcy 10BKPanc:
ppłk dypl Jan SMOLNIK 1994-1997
ppłk dypl.Bogusław GAWĘDA 1997-1998
gen. bryg. Bogusław SAMOL 1998-2004
gen. bryg.Paweł LAMLA 2004-2007
gen. dyw. Marek TOMASZYCKI  2007-2008
gen. bryg. Andrzej REUDOWICZ 2008-2011
gen. bryg. Cezary PODLASIŃSKI 2011-2014
gen. bryg. Maciej JABŁOŃSKI 2014-2016
gen. bryg. Dariusz PARYLAK 2016-2018
gen. bryg Artur PIKOŃ 2018-2020
gen. bryg. Rafał KOWALIK 2020-2021