Dowódca 10BKPanc

Generał brygady  Artur Pikoń urodził się 26 września 1962 roku w Bielsku Białej. Służbę wojskową rozpoczął w 1981 r. jako podchorąży Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych w Poznaniu. W latach 1985 – 1993 pełnił służbę na stanowiskach: dowódcy plutonu czołgów, dowódcy kompanii czołgów, szefa sztabu – zastępcy dowódcy batalionu oraz dowódcy batalionu zmechanizowanego w 29 Pułku Czołgów Średnich, 29 Pułku Zmechanizowanym oraz 120. Husarskim Pułku Zmechanizowanym w Żaganiu. Po ukończeniu w 1995 r. studiów wyższych na Akademii Obrony Narodowej i uzyskaniu tytułu oficera dyplomowanego, rozpoczął służbę w 11 Brygadzie Zmechanizowanej w Żarach na stanowisku kierownik sekcji operacyjnej, zaś niespełna rok później objął dowodzenie w 10. batalionie rozpoznawczym strzelców konnych. Lata 1997 – 1999 to ponowny powrót do Żar związany z objęciem stanowiska szefa szkolenia-zastępcy dowódcy brygady. Lata 1999 – 2006 to służba w 34 Brygadzie Kawalerii Pancernej na stanowiskach: szefa sztabu – zastępcy dowódcy brygady oraz szefa szkolenia brygady. Po ukończeniu w 2007 r. Studiów Podyplomowych w zakresie Operacyjno – Strategicznym na Akademii Obrony Narodowej rozpoczął służbę w 2 Brygadzie Zmechanizowanej na stanowisku zastępcy – dowódcy brygady. 3 lata służby w Złocieńcu zaprocentowały objęciem obowiązków w 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej, gdzie w latach 2010 – 2014 płk Artur Pikoń pełnił obowiązki jako szef szkolenia oraz zastępca szefa sztabu ds. operacyjnych. W międzyczasie ukończył Studia Podyplomowe w zakresie Polityki Obronnej. Z dniem 5 grudnia 2014 roku decyzje kadrowe ponownie skierowały płk dypl. Artura Pikonia do złocienieckiej brygady, gdzie objął stanowisko Dowódcy jednostki. Pośród licznych zainteresowań do najważniejszych należy zaliczyć historię wojskowości, turystykę oraz sport. Jest żonaty i ma dwójkę dzieci. Odznaczenia nadane przez Prezydenta RP - „Brązowy Krzyż Zasługi”; Odznaczenia nadane przez Ministra Obrony Narodowej - złoty medal „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”; - złoty medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju”; Wyróżnienia nadane przez Dowódcę Wojsk Lądowych - Odznaka Honorowa Wojsk Lądowych; - Honorowa broń biała „Kordzik Honorowy Sił Zbrojnych RP”. Podczas Święta 10 Brygady Kawalerii Pancernej, w dniu 3 sierpnia 2018 roku, objął obowiązki dowódcy 10 Brygady Kawalerii Pancernej. W dniu 12.11.2019 otrzymał nominację generalską.