Ostatnie pożegnanie

4 zdjęć w galerii
20 sierpnia 2021 roku odszedł ppor. Norbert Gawroński - jeden z ostatnich żyjących podwładnych generała Stanisława Maczka. Żołnierz 1 Pułku Artylerii Przeciwpancernej, 1 Dywizji Pancernej.
Podczas II wojny światowej deportowany ze Śląska do niemieckiego obozu pracy we Francji. We wrześniu 1944 roku przedostał się przez linię frontu i wstąpił do Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, uczestnik walk frontowych na terenie Belgii oraz Holandii.
30 sierpnia artylerzyści z 10 Brygady Kawalerii Pancernej wraz z pocztem sztandarowym dywizjonu artylerii samobieżnej, pod dowództwem ppłk. Marka Lewandowskiego, wzięli udział w uroczystościach pogrzebowych w Amsterdamie, gdzie mieszkał ppor. Norbert Gawroński
CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!
 
Teskt: szer. Kamil Oślizło
Zdjęcia: Stowarzyszenie Rodzin 1 PDPanc