Na poligonie w Drawsku Pomorskim padły pierwsze strzały!

11 zdjęć w galerii
Ponad 2000 żołnierzy i 700 sztuk różnorodnego sprzętu zaangażowane jest w międzynarodowe ćwiczenie DEFENDER22.
Już w pierwszych dniach polskie i niemieckie pododdziały miały okazję przystąpić do wspólnych zajęć taktycznych i ogniowych. Jako, że drawski poligon jest jednym z największych w Europie, a także posiada wiele rozwiniętych obiektów szkoleniowych, wojska mają możliwość wykorzystania na nim w pełni swojego potencjału. Oprócz zajęć z taktyki, zgrywania pododdziałów czy obsługi sprzętu żołnierze zaczęli od strzelań z broni osobistej. Odbywały się one na dwóch graniczących ze sobą strzelnicach. Kierownicy zajęć, zarówno Sojusznicy z 41 Brygady Grenadierów Pancernych jak i 10 Brygady Kawalerii Pancernej przeprowadzili serię ćwiczeń doskonalących, w trakcie których żołnierze prowadzili strzelania statyczne i dynamiczne z broni długiej. Były także strzelania zza osłony oraz do pojawiających się celów. Punkty nauczania odgrywały również ważną rolę, żołnierze doskonalili umiejętności z pomocy medycznej na polu walki, łączności oraz przeszukiwania ludzi i pojazdów. Należy pamiętać, że pomimo różnic w rodzaju broni oraz sposobie przeprowadzania strzelań dla wszystkich żołnierzy warunki bezpieczeństwa były równie ważne. Jak zapewniają sami żołnierze, intensywność oraz rodzaj trudności zadań będzie rósł z każdym dniem po to, aby jak najlepiej sprawdzić poziom ich wyszkolenia oraz współdziałania w sojuszniczym gronie.

 
Tekst: por. Agata Zawal
Zdjęcia: por Agata Zawal, szer. Kamil Oślizło