Ćwiczenie dowódczo-sztabowe Bóbr 2022 zakończone

5 zdjęć w galerii
Żołnierze 10. Brygady Kawalerii Pancernej (10BKPanc) nie zwalniają tempa. Zakończyła się pierwsza faza przygotowawcza do kolejnego ćwiczenia pk. Borsuk-22. Przez kilka kolejnych dni, począwszy od 24 kwietnia br. doskonalono wojskowe rzemiosło z zakresu rozwiązywania problemów taktycznych podczas ćwiczenia dowódczo – sztabowego szkieletowego BÓBR-22.
Za żołnierzami godziny spędzone nad mapami i rozwiązywaniem dylematów taktycznych, ale również przemieszczenie zarówno stanowisk dowodzenia jak i pododdziałów w wyznaczone rojony.
Ważnym elementem ćwiczenia, bo realizowanym, w takim zakresie po raz pierwszy od wielu lat, było przemieszczenie tzw. drogą Hannibala. Około 350 kilometrów musiały pokonać pododdziały przemieszczające się na poligon w Drawsku Pomorskim, w tym przeprawić się przez rzekę Odrę. Odra w rejonie Krosna Odrzańskiego to największa przeszkoda terenowa, bo liczącą ponad 200 metrów szerokości i ponad 3,5 metra głębokości. Pododdziały przeprawiły się na drugi brzeg po dnie, a także w pław. 
Żołnierze zmierzyli się z zadaniami związanymi nie tylko z przemieszczeniem się brygady, ale także prowadzeniem działań przeciwdywersyjnych.
Ćwiczące pododdziały musiały liczyć się ze stale i dynamicznie zmieniającą się sytuacją operacyjną. Co z kolei pozwoliło doskonalić umiejętności ćwiczących w rozwiazywaniu złożonych problemów taktycznych. Reakcja ćwiczących na wysyłane incydenty była nieustannie monitorowana i poddawana skrupulatnej ocenie. Podczas manewrów żołnierze współdziałali z jednostkami układu pozamilitarnego, takimi jak: policja, straż pożarna czy władze samorządowe.
Głównym celem ćwiczenia jest sprawdzenie zdolności 10BKPanc do realizacji zadań zgodnie z wojennym przeznaczeniem.