Typowe motywy taktyki szachowej zastosowane w praktyce, w szachach indywidualnych, klasycznych. Mistrzostwa 10 Brygady Kawalerii Pancernej i miejscowości Świętoszów

11 zdjęć w galerii
10 Brygada Kawalerii Pancernej we współdziałaniu z Klubem Szachowym 64 pola Świętoszów zorganizowała zawody sportowe(Mistrzostwa 10 Brygady Kawalerii Pancernej i Mistrzostwa Świętoszowa) w szachach indywidualnych, klasycznych w dniu 27.04.2021 r. w Klubie Wojskowym Świętoszów przy ul. Ułańskiej 8
Zawody sportowe, zostały zorganizowane w formule, z udziałem zawodników, również z poza 10 Brygady Kawalerii Pancernej, które pozwoliły w praktyce zastosować przez nich, wszystkich precyzyjnie przewidzianych, obliczonych różnych planów na konkretne, grane przez nich partie szachowe, które przyniosły w konsekwencji wygrane, przegrane lub remis.

Czy warto było zorganizować te zawody? Tak, ponieważ pozwoliły one na integrację wszystkich osób, rozwijanie talentów i pasji szachowych, a w szczególności promowały: „Dzień sportu i zdrowego trybu życia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”. (27.04.). Drobne upominki na nagrody dla najlepszych przeznaczył również Dowódca 10 Brygady Kawalerii Pancernej, Mąż Zaufania KOZ 10 BKPanc oraz Prezes KSzach – Świętoszów, które zostały wręczone w dniu zawodów za zajęcie trzech pierwszych miejsc.
Na wniosek Klubu Szachowego 64 pola Świętoszów przy 10 Brygadzie Kawalerii Pancernej, w wyniku otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań w 2021 r. została przyznana dotacja w wysokości 4 000 zł na Zadanie Nr 1: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie gm. Osiecznica oraz ich udział w rozrywkach sportowych – „Szachy dla przyszłych mistrzów”. To wsparcie pozwoliło na zorganizowanie tych zawodów sportowych, przy użyciu sprzętu szachowego, zakupionego z tych środków). Dodatkowo z tych środków dokonano zakupu literatury szachowej, którą przeznaczono na nagrody dla zawodników, którzy uzyskają najwyższe wyniki w zawodach oraz do działalności bieżącej KSzach64 – Świętoszów(Umowa Nr ZK.524.1.5.2021).

Zawody szachowe służyły kształtowaniu indywidualnego i optymalnego poziomu szachowego, który szachista musi zdobywać poprzez codzienny trening szachowy w połączeniu z ogromną pracowitością oraz udziałem w zawodach szachowych.  Ich duża wiedza – poznanie strategii połączone ze znajomością tysięcy pozycji – pozwala im na szybkie i bezbłędne podjęcie decyzji w różnych momentach gry, jak również w codziennym życiu. Ważnym warunkiem do odniesienia zwycięstwa była umiejętność analizy swoich działań i zdolność zaplanowania swojej partii szachowej. Wysoka samokontrola i trafne kierowanie swym działaniem, a także wykształcone niezbędne cechy osobowości pozwoliły najlepszym zawodnikom odnieść sukces w zawodach sportowych i zająć najwyższe miejsca. Zawody sportowe pozwoliły, każdemu zawodnikowi poznać oraz zbadać samego siebie: swoje słabe i mocne strony. To w przyszłości pozwoli im na wyciągnięcie wniosków i  poprawienie własnej siły gry.

 W wyniku zaciętej rywalizacji w „Mistrzostwach 10 Brygady Kawalerii Pancernej i miejscowości Świętoszów”  w szachach indywidualnych, klasycznych, czołowe miejsca zajęli:

I miejsce: Jakub SZULCZYK - 5,5 pkt.

II miejsce: Krzysztof WRÓBLEWSKI - 5,0 pkt.

 II miejsce: Maksymilian JANECZEK - 4,5 pkt.

Kolejne miejsca w klasyfikacji końcowej zajęli:

IV miejsce: Łukasz HOŁYŃSKI - 4,5 pkt.

V miejsce: Sławomir WYDYSZ - 4,5 pkt.

VI miejsce: Maciej JANECZEK - 4,0 pkt.

VII miejsce: Ryszard JANECZEK – 4,0 pkt.

VIII miejsce: Paweł MIRONIK - 3,5 pkt.

IX miejsce: Krzysztof SEPIOŁO - 3,5 pkt.

X miejsce: Adam KORONKIEWICZ - 3,0 pkt.

XI miejsce: Grzegorz WERNER - 3,0 pkt.

XII miejsce: Daniel ODRAKIEWICZ - 2,0 pkt

XIII miejsce: Krzysztof KAMOCKI - 1,0 pkt

XIV miejsce: Paweł MARCINEK - 1,0 pkt

Zwycięzcy otrzymali dyplomy za zdobycie I – III miejsca, a wszyscy uczestnicy dyplom za uczestnictwo w Mistrzostwach 10 Brygady Kawalerii Pancernej  i Świętoszowa w szachach indywidualnych, klasycznych. Uhonorowano także, najmłodszego zawodnika Mistrzostw(r. 2013) Maksymiliana JANECZKA: książką: „Graj jak Kasparow. Lekcje z Arcymistrzem. G. Kasparow”..

Za zdobycie I  miejsca: puchar, medal(COIN: „KSzach64-Świętoszów),dyplom, Książka: „Tajemnice taktyki szachowej”, M.Weteschnik., drobny upominek.

Za zdobycie II  miejsca: medal(COIN: „Zastępca Dziekana KOZ WLąd.), dyplom, Książka: „Tajemnice gry pozycyjnej”, Jacob Aagaard., drobny upominek.

Za zdobycie III  miejsca: medal(COIN: „Zebranie KOZ 10 BKPanc/WK HDK Legion – Oddział Świętoszów),dyplom, Książka: „10. Brygada Kawalerii Pancernej. Zapiski kronikarskie z historią Świętoszowa” , drobny upominek.

Kolejne miejsca: dyplom uczestnictwa w zawodach.

 Udział w zawodach sportowych wzięli zawodnicy, w szczególności z: KSzach64-Świętoszów, 10 BKPanc, KSz Miedź Legnica, KSz Caissa Pion Zielona Góra oraz z m. Świętoszów, Żagań, Zielona Góra, Legnica, Żary, Lubin, Bolesławiec.

 W wyniku zaciętej rywalizacji w „Mistrzostwach 10 Brygady Kawalerii Pancernej”  w szachach indywidualnych, klasycznych, czołowe miejsca zajęli:

I miejsce: Jakub SZULCZYK - 5,5 pkt.

II miejsce: Krzysztof WRÓBLEWSKI - 5,0 pkt.

III miejsce: Łukasz HOŁYŃSKI - 4,5 pkt.

 Za zdobycie I  miejsca: medal(COIN: „Zastępca Dziekana KOZ WLąd.),dyplom,
Za zdobycie II  miejsca: medal(COIN: „Zebranie KOZ 10 BKPanc/WK HDK Legion – Oddział Świętoszów”.), dyplom,
Za zdobycie III  miejsca: medal(COIN: „Zebranie KOZ 10 BKPanc/10 BKPanc”),dyplom.

 W wyniku zaciętej rywalizacji w „Mistrzostwach KSzach64 - Świętoszów”  w szachach indywidualnych, klasycznych(klasyfikacja dodatkowa, która zostanie uwzględniona do wyników łącznych w 2021 r. KSzach64-Świętoszów), czołowe miejsca zajęli:

I miejsce: Jakub SZULCZYK - 5,5 pkt.

II miejsce: Krzysztof WRÓBLEWSKI - 5,0 pkt.

III miejsce: Łukasz HOŁYŃSKI - 4,5 pkt.

 Informacje dodatkowe:

 „Klub Szachowy 64 pola – Świętoszów przy 10 Brygadzie Kawalerii Pancernej” – powstał w dn. 17.09.2020 r. na zebraniu członków założycieli, działa przy 10 Brygadzie Kawalerii Pancernej. Forma prawna: Klub sportowy/stowarzyszenie zwykłe niezarejestrowane w KRS, wpisany z dniem 29 września 2020 r. do ewidencji klubów sportowych – prowadzonej przez Starostę Bolesławieckiego – pod nr 76, działający na zasadach Uczniowskiego Klubu Sportowego, nie wymagający licencji sportowej. https://www.facebook.com/KSzach64.
Klub Szachowy 64 pola – Świętoszów przy 10 Brygadzie Kawalerii Pancernej” zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych, w szczególności z miejscowości Świętoszów, Żagań, Małomice, Szprotawa oraz  z terenu Gminy Osiecznica i okolic!
Zajęcia sportowe/Treningi  odbywają się w każdy czwartek w  godz. 17.00  - 19.30 w Klubie Wojskowym Świętoszów, przy ul. Ułańskiej 8 i są prowadzone będą przez członków Klubu Szachowego 64 pola Świętoszów.

 

Klub Szachowy organizuje zajęcia szachowe dla dzieci od 6 lat, niezależnie od przynależności klubowej dzieci lub braku przynależności do konkretnego klubu. Klub Szachowy prowadzi zajęcia szachowe wyłącznie dla zawodników Klubu -jest możliwość zapisania się do KSzach64-Świętoszów na każdych zajęciach sportowych/treningach).
Zajęcia stacjonarne odbywają się w Klubie Wojskowym Świętoszów przy ul. Ułańskiej 8. Prowadzone są w formie regularnych zajęć odbywających się 1 raz w tygodniu(czwartek w godz. 17.00 – 19.30).

Szkolenia w roku 2021 w okresie marzec – grudzień wg następującego harmonogramu:

I Grupa dla: dzieci, młodzieży i dorosłych posiadających kategorię szachową – zajęcia stacjonarne prowadzi trener KSzach64-Świętoszów(czwartki w godzinach 17:30 – 19:30), jak niżej:
17.00 – 18.00 Teoria i rozwiązywanie zadań szachowych.
18.00 – 19.15 Trening szachowy(ogólnorozwojowy/specjalistyczny).
19.15 – 19.30 Zadania domowe.

II Grupa dla: dzieci, młodzieży i dorosłych nie posiadających kategorii szachowej  – zajęcia stacjonarne prowadzi trener KSzach64-Świętoszów (czwartki w godzinach 17:30 – 19:30), jak niżej:
17.00 – 18.00 Teoria i rozwiązywanie zadań szachowych.
18.00 – 19.15 Trening szachowy(podstawowy/ogólnorozwojowy).
19.15 – 19.30 Zadania domowe.
Jeśli dziecko jest niepełnoletnie, to rodzice nie ponoszą opłat za jego uczestnictwo i przynależność do KSzach64 Świętoszów.
 
Klub Szachowy 64 pola - Świętoszów
przy 10 Brygadzie Kawalerii Pancernej w Świętoszowie
ul. Sztabowa 1, 59-726 Świętoszów
NIP: 6121872222, REGON: 387304243
Numer konta15 1090 2558 0000 0001 4727 0506
Osoba do kontaktu 

Prezes KSzach64 - Świętoszów: Adam KORONKIEWICZ, 605-447-271, zca.przew@interia.pl, https://www.facebook.com/KSzach64

I-Wiceprezes KSzach64 - Świętoszów: Jakub SZULCZYK, 792-130-200

II-Wiceprezes KSzach64 - Świętoszów: Adam WASILEWSKI, 509-408-241
 

Tekst: mjr Adam Koronkiewicz
Zdjęcia: 10BKPanc