mjr Wacław Butowski

Odszedł na Wieczną Wartę mjr Wacław Butowski

5 zdjęć w galerii
Autor zdjęcia: Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
2 kwietnia w wieku 95 lat odszedł na wieczną wartę major Wacław Butowski, weteran wojenny, jeden z ostatnich żołnierzy generała Maczka i przedostatni żołnierz 24 Pułku Ułanów.
Urodził się 10 kwietnia 1926 roku w Starogardzie Gdańskim. Po ukończeniu szkoły podstawowej rozpoczął naukę w gimnazjum w Starogardzie. Już od najmłodszych lat uczył się gry na skrzypcach. Podczas uczęszczania do szkoły zawodowej pracował przymusowo w niemieckim przedsiębiorstwie budującym baraki. W 1943 roku został wywieziony do Dolnej Saksonii, a tam przez 3 miesiące pracował przy budowie lotniska w Quakenbruck. Na początku 1944 oku wcielony do Wehrmachtu, gdzie służył na frontach południowej Francji i w Normandii. Podczas udanej ucieczki z sił Wehrmachtu w sierpniu 1944 roku oddał się w ręce aliantów. Pod przybranym nazwiskiem „Wacław Rogowski” we wrześniu 1944 roku wstąpił do Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Został żołnierzem 24 Pułku Ułanów 1. Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka. Pełnił służbę jako radiooperator-kierowca. Brał udział w walkach frontowych na terenie Holandii i Niemiec. 20 kwietnia 1945 roku został ranny podczas walk o Aschendorf. Po ukończeniu leczenia wrócił do służby jako kierowca czołgu Sherman. W lipcu 1947 roku powrócił do Polski, gdzie skończył szkołę muzyczną i rozpoczął pracę jako skrzypek w Filharmonii Bałtyckiej. Pracował jako muzyk do przejścia na emeryturę w 1981r.

Wacław Butowski prowadził również chór i orkiestrę w Związku Inwalidów Wojennych w Gdańsku, a także udzielał się społecznie na rzecz Polskiego Związku Niewidomych oraz funkcjonował w środowisku kombatanckim byłych żołnierzy 1. Dywizji Pancernej. Człowiek zasłużony w podtrzymywaniu tradycji oraz upowszechnianiu wiedzy o polskim czynie zbrojnym w czasie II wojny światowej.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Wojska, Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości, Medalem Pro Bono Poloniae oraz innymi odznaczeniami polskimi i brytyjskimi.

Wojskowa asysta honorowa z repliką sztandaru 24 Pułku Ułanów oraz delegacja żołnierzy naszej brygady odprowadziła naszego kolegę na wieczną wartę

10 kwietnia 2021 roku. Cześć Jego Pamięci!

 

Na mocy decyzji nr.196 Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lipca 2003 roku 2 batalion czołgów 10BKPanc przejął dziedzictwo tradycji 24 Pułku Ułanów  (1921-1947).