None

129 rocznica urodzin patrona 10 Brygady Kawalerii Pancernej – gen. broni Stanisława Maczka

10 zdjęć w galerii
Zarządzenie Nr 127/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lipca 2000 roku w sprawie nadania imienia patrona 10 Brygady Kawalerii Pancernej w Świętoszowie, na podstawie rozkazu Nr 1/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 stycznia 1991 r. jednostka przyjęła patrona gen. broni Stanisława Maczka.
31 marca 2021 roku przypada 129. rocznica urodzin patrona naszej Brygady - gen. broni Stanisława Maczka. W związku z powyższym, dowódca 10BKPanc wraz z delegacją żołnierzy, złożyli kwiaty pod pomnikiem gen. broni Stanisława Maczka na Skwerze Czołgisty w Żaganiu. Ponadto dzisiejsza uroczystość stanowiła sposobność do wręczenia pierścienia pamiątkowego dla dowódcy 10BKPanc, gen. bryg. Rafała Kowalika.
Gen. broni Stanisław Maczek urodził się w 1892r. w Szczercu pod Lwowem. W latach 1910-1914 studiował filozofię i filologię polską na Uniwersytecie Lwowskim. Podczas I Wojny Światowej został wcielony do armii austriackiej i wysłany na front włoski. Od 14 listopada 1918 roku w Wojsku Polskim. Brał udział w walkach jako dowódca tzw. lotnej kompanii w 4 Dywizji Piechoty. W czasie wojny polsko-bolszewickiej był dowódcą batalionu szturmowego w Dywizji Jazdy. Po wojnie służył w 26 pułku piechoty we Lwowie, następnie jako zastępca dowódcy w 76 pułku piechoty. W latach 1929-35 był dowódcą 81 pułku Strzelców Grodzieńskich.
Od 1938 r. był dowódcą 10 Brygady Kawalerii – pierwszej polskiej jednostki o tym profilu.  Z brygadą walczył pod Jordanowem, Łańcutem, Lwowem po czym przekroczył granicę polsko-węgierską. We Francji na czele odtworzonej 10 Brygady Kawalerii walczył m.in. pod Montbard.
W Wielkiej Brytanii stworzył 1 Dywizję Pancerną, na czele której  1 sierpnia 1944 r. wylądował  w Normandii. W składzie 2 Korpusu Kanadyjskiego walczył w zwycięskiej bitwie pod Falaise a następnie prowadził dywizję w kierunku Belgii  i Holandii. Wyzwolił m.in. Ypres, Gandawę, Bredę.
6 maja 1945 r. zdobył bazę Krigsmarine w Wilhelmshaven.
Po wojnie pozostał na emigracji  w Edynburgu. Jako honorowy obywatel Bredy został pochowany na cmentarzu obok swoich żołnierzy.
11 listopada 1990 r. został awansowany na generała broni. Zmarł 11 grudnia 1994 r. w Edynburgu.
 
Foto i tekst: szer. Kamil Oślizło