None

96 urodziny Dragona!

5 zdjęć w galerii
Dziś, 22 marca swoje 96 urodziny obchodzi por. Alojzy Jedamski
22 marca 2021 roku obchodzimy 96 urodziny ostatniego żyjącego Dragona 10 Pułku Dragonów, Pana por. Alojzego Jedamskiego. Niestety, w związku z zaistniałą sytuacją w Polsce i na świecie nie możemy złożyć wizyty osobiście, ale przesyłamy życzenia zdrowia od wszystkich żołnierzy 10BKPanc, a w szczególności od naszych kolegów, którzy pełnią służbę poza granicami państwa w ramach XIII zmiany PKW RSM. DRAGONI NAPRZÓD!
Por. Alojzy Jedamski  urodził się 22 marca 1925r. w Tuszewie (pow. iławski, woj.warmińsko-mazurskie) w 1944 r. służył w plutonie rozpoznawczym 10. Pułku Dragonów, 10BKPanc, 1DPanc gen. broni S. Maczka. Uczestniczył w walkach frontowych na terenie Belgii, Holandii i Niemiec. Był dwukrotnie ranny. Po wojnie do 1947 r. służył w wojskach okupujących Północno-Zachodnie Niemcy. Do Polski powrócił  w październiku 1947r.
Decyzją nr 110 MON z dnia 14 lipca 1995 roku w sprawie przyjęcia i kontynuowania dziedzictwa i tradycji przez 10BKPanc, batalion zmechanizowany przejął dziedzictwo tradycji i kontynuuje tradycje 10 Pułku Dragonów.
W 2007 roku przyjął nazwę wyróżniającą 10 batalion zmechanizowany Dragonów.
10 Pułk Dragonów powstał 1 lipca 1938 roku w Rzeszowie jako dywizjon rozpoznawczy 10 Brygady Kawalerii. W ramach tej brygady brał udział w kampanii wrześniowej 1939 roku. We Francji część żołnierzy dywizjonu rozpoznawczego weszła w skład dywizjonu kawalerii, który zasłynął męstwem biorąc udział w kampanii francuskiej w 1940 roku w składzie 10 Brygady Kawalerii Pancernej. Na terenie Szkocji 10 Oddział Rozpoznawczy stał się zalążkiem 10 batalionu dragonów, zorganizowanego 18 sierpnia 1942 roku, który 18 marca 1944 roku został przeorganizowany na 10 Pułk Dragonów. 10 Pułk Dragonów obchodzi swe święto  5 września - w rocznicę bitwy dywizjonu rozpoznawczego pod Skrzydlną w kampanii w 1939 roku, gdzie żołnierze pułku wyróżnili się szczególnym męstwem i odwagą. W piątą rocznicę tej bitwy, 10 pułk dragonów zdobył miasto Saint Omer we Francji.