None

Krwiodawcy zachowali się jak trzeba, oddali krew w Akcji Krwiodawstwa pod hasłem: „SpoKREWnieni służbą”.

3 zdjęć w galerii
„KREW TO BEZCENNY SKARB, KTÓRYM MOŻNA DZIELIĆ SIĘ Z INNYMI. MY TO JUŻ ROBIMY! A MOGĄ WSZYSCY, ZDROWI PEŁNOLETNI LUDZIE – WSZAK WSZYSCY JESTEŚMY JEGO „POSIADACZAMI”.
10 Brygada Kawalerii Pancernej we współdziałaniu z Wojskowym Klubem Honorowych Dawców Krwi Legion – Oddział Świętoszów oraz osobami wspierającymi, zorganizowała kolejną akcję poboru krwi(„SpoKREWnieni służbą) w m. Świętoszów w dniu 02.03.2021 r. w Klubie Wojskowym Świętoszów przy ul. Ułańskiej 8. Akcja Krwiodawstwa, została zorganizowana w ustalonej formule, z udziałem Zasłużonych Honorowych Krwiodawców, Honorowych Krwiodawców oraz Krwiodawców, którzy włączyli się czynnie w akcję i oddali krew, również z poza 10 Brygady Kawalerii Pancernej, co pozwoliło w praktyce zastosować stosowany przez nich Dekalog Honorowego Dawcy Krwi.
Czy warto było zorganizować tą akcję poboru krwi? Tak, ponieważ pozwoliła ona na integrację osób, które oddają bezinteresownie krew, a w szczególności w ten sposób pomagają w ratowaniu życia innym osobom, a także upamiętniły „Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych”(01.03.), którzy poświęcili życie, w walce o Wolną Polskę oraz promowały Akcje Krwiodawstwa: „SpoKREWnieni służbą” oraz „Drogocenna Krew”.
Krwiodawstwo jest oparte na zasadzie dobrowolnego i bezpłatnego oddawania krwi i jej składników. Wyjątki od tej zasady określa ustawa(art. 3 ust. 1 ustawy o publicznej krwi).
Krew i jej składniki są pobierane, na zasadach określonych w ustawie, w celach leczniczych do przetoczenia biorcy krwi, przetworzenia w produkty krwiopochodne, o których mowa w ustawie – Prawo farmaceutyczne, lub jako materiał wyjściowy do produkcji wyrobów medycznych, o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych(art. 2 ustawy o publicznej krwi).
Organy państwowe i samorządowe, Polski Czerwony Krzyż, organizacje honorowych dawców krwi, podmioty lecznicze w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, osoby wykonujące zawody medyczne oraz środki masowego przekazu powinny popierać działania publicznej służby krwi w zakresie propagowania i rozwijania dobrowolnego i bezpłatnego oddawania krwi i jej składników oraz stwarzania sprzyjających temu warunków(art. 3 ust. 2 ustawy o publicznej krwi).
Stworzenie sprzyjających temu warunków należy do obowiązków w/w organów, a zapasy krwi w bankach krwi, powinny być zdolne do zaspokojenia wszelkich potrzeb i muszą być gromadzone w czasie pokoju, kryzysu i wojny(„Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych”) dla ratowania rannych i leczenia chorych, często naszych najbliższych i nie tylko: przetoczenie właściwej jednostki krwi, właściwemu biorcy, w odpowiednim do tego czasie oraz miejscu i zgodnie z właściwymi zaleceniami, pozwala optymalnie stosować krew i jej składniki, i jest to: bezpieczne(brak reakcji niepożądanych), skuteczne klinicznie(z korzyścią dla chorego) i produktywne(bez zbędnych przetoczeń).
Podstawą bezpiecznego przetaczania krwi i rozwoju transfuzjologii było odkrycie przez Karola Landsteinera w latach 1900–1901 serologicznych różnic krwi, kwalifikujących ludzi do trzech, potem(1904 rok) do czterech grup. W obrębie grupy można było dobrać dawcę i biorcę krwi. Niezgodna serologicznie krew potencjalnego dawcy i biorcy mogła spowodować hemolizę z poważnymi objawami klinicznymi, łącznie ze śmiercią biorcy. W 1930 roku za odkrycie grup krwi przyznano Karolowi Landsteinerowi nagrodę Nobla. Światowy Dzień Krwiodawcy jest obchodzony 14 czerwca, w dniu urodzin Karla Landsteinera, odkrywcy grup krwi.
Jak to wygląda w praktyce: 10 Brygada Kawalerii Pancernej włącza się aktywnie w akcje krwiodawstwa, Koordynator Wojskowego Klubu Honorowych Dawców Krwi Legion Oddział Świętoszów lub osoba wyznaczona przez niego do pełnienia tej funkcji z dużym poświęceniem i zaangażowaniem, realizuje wcześniej zaplanowane akcje krwiodawstwa, często wpływa on na  podwyższenie zaangażowania się w organizowane akcje krwiodawstwa, co w efekcie końcowym, wpływa na wynik końcowy organizowanej akcji poboru krwi. W 2020 roku żołnierze Naszej 10 Brygady Kawalerii Pancernej oddali łącznie 478,2 litrów krwi. Czy uda się poprawić ten wynik? Myślę, że tak pod warunkiem pełnego zaangażowania się wszystkich mających na to wpływ, którzy włączą się w przyszłe akcje krwiodawstwa i pozwolą realizować inicjatywę Zasłużonym Dawcom Krwi, Honorowym Dawcom Krwi oraz Krwiodawcom, których zawsze łączy jedno: „Zawsze pamiętają, że ich krew ratuje życie innych” oraz „Pielęgnują pamięć o tych, którzy kiedyś swoją krew poświęcili dla nas, byśmy mogli teraz godnie pomagać innym”.
 W wyniku realizacji w „Akcji Krwiodawstwa”:

zarejestrowano: 23 krwiodawców.

Oddało krew: 17 krwiodawców(2 donacje niepełne).

Pobrano od krwiodawców: 6,95 litrów krwi pełnej.

Krwiodawcy otrzymali pamiątkowe podziękowanie za udział w akcji krwiodawstwa.
Udział w akcji krwiodawstwa wzięli krwiodawcy, w szczególności  z: 10  BKPanc, WK HDK Legion Oddział Świętoszów.

 Informacje dodatkowe:

 „Wojskowy Klub Honorowych Dawców Krwi – Oddział Świętoszów przy 10 Brygadzie Kawalerii Pancernej” – powstał w dn. 22.11.2018 r. na zebraniu członków założycieli, działa przy 10 Brygadzie Kawalerii Pancernej. Forma prawna: Jednostka terenowa Stowarzyszenia zarejestrowanego w KRS, przyjęty z dniem 19.01.2019 r. do Klubu Honorowych Dawców Krwi Legion. https://legionhdk.pl.

„WK HDK Legion – Oddział Świętoszów przy 10 Brygadzie Kawalerii Pancernej” zaprasza dorosłych, w szczególności z miejscowości Świętoszów, Żagań, Małomice, Szprotawa oraz z terenu Gminy Osiecznica i okolic do włączenia się w kolejne akcje krwiodawstwa, które będą organizowane przez WK HDK Legion przy wsparciu 10 Brygady Kawalerii Pancernej. Kolejne pobory krwi w Klubie Wojskowym Świętoszów, przy ul. Ułańskiej 8 są planowane w szczególności w dniach: 30.03.2021 r., 28.06.2021 r., 30.11.2021 r. w godz. 9.30 – 14.00. Serdecznie Zapraszamy!

 

 Osoba do kontaktu 

Zastępca Dziekana KOZ WLąd: mjr Adam KORONKIEWICZ, 605-447-271

Koordynator WK HDK Legion – Oddział Świętoszów: kpt. Janusz NIEMIEC, www.legionhdk.pl swietoszow@legionhdk.pl.

Koordynator Akcji: por. Jakub SZULCZYK.

 

Tekst: mjr Adam KORONKIEWICZ

Zdjęcia: szer. Kamil OŚLIZŁO