None

Przekazanie zmiany PKW RSM Afganistan

9 zdjęć w galerii
W poniedziałek, 8 lutego, miała miejsce uroczystość przekazania obowiązków pomiędzy XII i XIII zmianą PKW RSM Afganistan.
Uroczystość przekazania obowiązków między zmianami w ramach polskich misji wojskowych stanowi bardzo ważny element, który zarazem jest momentem podsumowania kilku miesięcy służby oraz perspektywą i planami na kolejne miesiące dla nowego kontyngentu przybyłego w rejon misji.


Poniedziałkowy poranek rozpoczął się uroczystą mszą świętą, koncelebrowaną przez księży kapelanów obu zmian, w intencji żołnierzy i ich rodzin.  Motywem przewodnim nabożeństwa był bezpieczny powrót do domu żołnierzy XII zm., jak również bezpieczna realizacja zadań przez żołnierzy XIII zm. w kolejnych miesiącach ich służby w Afganistanie.

Po mszy świętej na plac apelowy PMC (Polish Military Compound) zostały wprowadzone pododdziały, by wziąć udział w uroczystym apelu z okazji przekazania obowiązków - ToA (Transfer of Authority) pomiędzy XII a XIII zmianą. Po wprowadzeniu wojskowej asysty honorowej na plac, dowódca uroczystości złożył meldunek dowódcy XII zm. - płk. Danielowi Butrynowi o gotowości do uroczystego apelu. Po przeglądzie pododdziałów została podniesiona flaga państwowa Rzeczypospolitej Polskiej na maszt oraz został odegrany i odśpiewany hymn państwowy.


Kolejno głos zabrał dowódca XII zm. witając zebranych gości. Kluczowym elementem uroczystości było odczytanie rozkazu o zmianie na stanowisku dowódcy Polskiego Kontyngentu Wojskowego Misji Resolute Support w Afganistanie. Dowódcy obu zmian złożyli swoje podpisy na protokole przekazania obowiązków, a następnie płk Daniel Butryn przekazał obejmującemu obowiązki XIII zm. PKW RSM - płk. Pawłowi Pytko flagę państwową z godłem Rzeczypospolitej Polskiej na drzewcu.


Następnie zostały odczytane rozkazy o wyróżnieniach. Dowódca XII zm. dziękując swoim żołnierzom za służbę, wręczył listy gratulacyjne i medale pamiątkowe.


Podczas przemówień okolicznościowych płk Butryn zwrócił się do żołnierzy XII zmiany - „Dziękuję wszystkim za codzienny trud, który włożyliście w swoją służbę, wykonując zadania tutaj w Afganistanie, tysiące kilometrów od swoich rodzin i bliskich. (…). To jeszcze nie koniec. Czeka nas jeszcze przemieszczenie. Przypomnę, że nasze zadanie nie kończy się tutaj. Dzisiejsze przekazanie obowiązków to jedno, a drugie to powrót do macierzystych jednostek w kraju - i mam nadzieję, że to zadanie zrealizujecie również na wysokim poziomie, tak jak do tej pory. Nie wypada też nie wspomnieć o Waszych bliskich. Wy niepokoiliście się, o to co się dzieje w kraju, Wasze rodziny niepokoiły się o to, co dzieje się tutaj. Dlatego też proszę podziękować swoim najbliższym za wspieranie Was każdego dnia". Płk Butryn skierował również słowa do dowódcy XIII zm. - płk. Pawła Pytko - „Panie Pułkowniku na ręce XIII zmiany składam życzenia: przede wszystkim spokoju, który ma dać Wam tutaj gwarancję realizacji zadań przez najbliższe kilka miesięcy. Niech służba tutaj da żołnierzom XIII zm. mnóstwo satysfakcji i dumy z wykonywanych zadań”.


Głos zabrał również płk Paweł Pytko - „10 Brygada Kawalerii Pancernej po raz piąty na afgańskiej ziemi rozpoczyna swoją służbę i mam nadzieję, że te tradycje, które do tej pory przyświecały pod flagą 10BKPanc będą tutaj nadal kontynuowane. Dziękuję żołnierzom XII zm. za przygotowanie rotacji oraz płynne przekazanie obowiązków i za ten cały trud wkładany w realizację zadań przez ostatnie miesiące. (…). Jesteśmy tutaj ambasadorami Wojska Polskiego i tylko wspólnie jesteśmy wstanie pokonywać trudy i wykonywać zadania, które będą stawiać nam przełożeni”.


Płk Pytko podkreślił również, że bycie dowódcą XIII zm. to ogromny zaszczyt, duma, ale też wielka odpowiedzialność i obowiązek.


Po przemówieniach okolicznościowych dowódcy obu zmian zapalili znicze przy tablicy upamiętniającej żołnierzy poległych w Afganistanie, następnie została odegrana Pieśń Reprezentacyjna Wojska Polskiego oraz złożony meldunek o zakończeniu uroczystości.


Tekst i zdjęcia: kpt. Monika Wywiórka