None

25 lecie nadania sztandaru

4 zdjęć w galerii
W dniu dzisiejszym świętujemy 25 lecie nadania sztandaru dla naszej Jednostki Wojskowej.
10 Brygada kawalerii Pancernej została utworzona 1 lipca 1995 r. w wyniku reorganizacji 120 Husarskiego Pułku Zmechanizowanego. Kontynuuje tradycje 1 i 2 Pułku Pancernego oraz 10 Pułku Dragonów z 1 Dywizji Pancernej. Dziedziczy też chwałę bojową 3 Brygady Pancernej z 1 Korpusu Pancernego, który wsławił się wyzwoleniem Czech podczas ostatniej wojny. Nazwa wyróżniająca Brygadę kontynuuje miano jednostki, która powstała w 1944 r. w Szkocji w ramach 1 Dywizji Pancernej. Zajmuje ona szczególne miejsce w historii Wojska Polskiego, ponieważ jako jedyna wielka jednostka polska walczyła w trzech kampaniach II wojny światowej. Co więcej, we wszystkich kampaniach walczyła pod rozkazami tego samego dowódcy – generała broni Stanisława Maczka.
W wojnie obronnej 1939 roku żołnierze, którzy weszli później w skład 1 Dywizji, byli zgrupowani w 10 Brygadzie Kawalerii. Od 1 września brygada walczyła w Beskidzie Wyspowym m. in. z 2 Dywizją Pancerną, z którą spotkała się potem w 1944 r. w Normandii. Zadaniem Brygady była osłona skrzydła Armii „Kraków” wobec zagrożenia z obszaru Czech i Słowacji. Prowadziła działania opóźniające na osi Jarosław – Lwów. Po 16 dniach ciężkich walk Brygada Maczka dotarła pod Lwów w takim stanie, że zorganizowała natarcie na przeciwnika w okolicach Lwowa. 19 września 1939 Stanisław Maczek – wówczas jeszcze jako pułkownik – zgodnie z rozkazem Naczelnego Dowództwa poprowadził Brygadę przez granicę węgierską. Po kilku miesiącach udało mu się ją odtworzyć we Francji, tym razem jako 10 Brygadę Kawalerii Pancernej. Jej trzon  stanowili żołnierze  i oddziały z dawnej Polski.
Po kapitulacji Francji gen. Maczek był głównym projektantem i organizatorem 1 Dywizji Pancernej utworzonej w Szkocji w 1942 r.
Żołnierze 1 Dywizji Pancernej brali udział w licznych bitwach na froncie zachodnim. Bitwy pod Falaise, Chembois, Saint-Omer, Ypres, Gendawą i wreszcie wyzwolenie Bredy wyznaczają szlak bojowy przez Francję, Belgię , Holandię, który zakończył się w Niemieckim porcie Wilhelmshaven. Wszystkie bitwy, w których brali udział zakończyły się zwycięstwem.
Zanim w 1995 r. jednostka otrzymała nazwę 10 BKPanc wcześniej od zakończenia II wojny światowej zmieniała nazwę.
1949 r. -   z 29 Pułku Piechoty zmienia nazwę na 29 Pułk Zmechanizowany.
1950 r.  – Pułk Zmechanizowany zostaje przeniesiony do Żagania.
1962 r. – pułk zmienia nazwę na 29 Pułk Czołgów Średnich
1989 r. – zmiana nazwy na 29 Pułk Zmechanizowany
1992 r. – przyjęcie nazwy 120 Husarski Pułk Zmechanizowany
Od 20 lipca 1992 r. pułk zajmuje koszary po żołnierzach rosyjskich w Świętoszowie.            
1 lipca 1995 r. pułk zmienia nazwę na 10 Brygada Kawalerii Pancernej
 
Na podstawie decyzji Prezydenta RP z dnia 23.08.1995r. W dniu 11 listopada 1995 roku Brygada otrzymała nowy sztandar ufundowany przez społeczeństwo Świętoszowa, Osiecznicy i Małomic. 
Sztandar 10 BKPanc. został nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha WAŁĘSĘ .
W imieniu Prezydenta RP aktu wręczenia dokonał dowódca ŚOW, gen. dyw. Janusz Ornatowski dowódcy 10 Brygady Kawalerii Pancernej, ppłk. dypl. Janowi Smolnikowi.
 
Na stronie głównej płatu sztandaru naszej brygady widnieje liczba „10” będąca numerem brygady.
Na stronie odwrotnej znajdują się symbole naszych poprzedników – odznaki 1 i 2 pułku pancernego, odznaka 10 pułku dragonów oraz herb Chełma Lubelskiego, koło którego powstała 3 brygada Pancerna.
Rodzicami chrzestnymi zostali:  Pani Marzena WOJTYSIAK – przewodnicząca Koła Stowarzyszenia Rodzina Wojskowa  oraz Pan Bronisław GNEBA – były żołnierz 1 Polskiej Dywizji Pancernej.
 
Tekst: st. chor. Ireneusz CHYZIAK