None

Przysięga żołnierzy służby przygotowawczej i żołnierzy odbywających ochotnicze ćwiczenia rezerwy

29 zdjęć w galerii
10 października 2020 roku na placu apelowym jednostki, żołnierze służby przygotowawczej i żołnierzy odbywających ochotnicze ćwiczenia rezerwy wypowiedzieli słowa Roty Przysięgi. Niestety, ale w związku z obostrzeniami, uroczystość odbyła się bez rodzin oraz gości.

O godzinie 10:00 ppłk Renart Skrzypczak – dowódca uroczystości złożył meldunek o gotowości pododdziałów gen. bryg. Rafałowi Kowalikowi, rozpoczynając tym uroczystość złożenia przysięgi wojskowej. Dowódca w przemówieniu podkreślił znaczenie przysięgi wojskowej - "Nakłada na żołnierzy obowiązek obrony niepodległości i granic, a także wierności wobec Rzeczypospolitej". "Niech wypowiedziane dzisiaj słowa roty przysięgi wojskowej stanowią formę podziękowania dla rodziców i rodzin za oddaną służbę synów i córek, za trud i wysiłek, za to wszystko co uczynili i czynią dla dobra Ojczyzny. Szanowni Państwo, możecie być dumni z tego, że Wasi najbliżsi podjęli decyzję o ochotniczym zgłoszeniu się do służby przygotowawczej i do odbycia ćwiczeń żołnierzy rezerwy, co jest potwierdzeniem wpojonej im miłości do Ojczyzny oraz patriotyzmu". "Dzisiejsze wydarzenie jest tym bardziej ważne, że odbywa się w ramach pierwszych  obchodów święta Żołnierza Rezerwy nawiązującego tradycjami do zwycięstwa rycerstwa polskiego nad Zakonem Krzyżackim odniesionego 10 października 1410 roku". Następnie, przedstawiciele żołnierzy wystąpili przed szyk, aby przy Sztandarze jednostki wypowiedzieć słowa Roty Przysięgi. Błogosławieństwa nowo zaprzysiężonym żołnierzom udzielił kapelan 11 Lubuskiej Dywizji Pancernej, ksiądz ppłk Radosław Michnowski. Po udzielonym błogosławieństwie, gen. bryg. Rafał Kowalik wręczył listy gratulacyjne żołnierzom wyróżnionym, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w trakcie szkolenia podstawowego. Reprezentant żołnierzy służby przygotowawczej i żołnierzy odbywających ochotnicze ćwiczenia rezerwy, w swoim przemówieniu podziękował za trud włożony w szkolenie. Na zakończenie uroczystości odśpiewano Pieśń Reprezentacyjną Wojska Polskiego, po czym pododdziały wróciły do miejsc zakwaterowania.

 

Tekst: szer. Kamil OŚLIZŁO
Zdjęcia: ppor. Damian KLESZCZYŃSKI