None

100 rocznica Bitwy pod Dytiatynem

11 zdjęć w galerii
W 100 rocznicę chwalebnej bitwy do Dytiatyna udała się delegacja z 10 BKPanc wraz z pocztem sztandarowym. Dla kawalerzystów ze Świętoszowa był to ogromny zaszczyt stanąć w miejscu, które uważają za swoje korzenie.
Dla żołnierzy z pancernej brygady budujący jest fakt, że lokalna społeczność pamięta o zasługach ich poprzedników i dzięki temu wspólnie mogą oddać należny im hołd. Oprócz tego żołnierze złożyli kwiaty na Cmentarzu Orląt Lwowskich oraz odwiedzili Towarzystwo Pomocy Polakom " Wielkie Serce " w miejscowości Nowy Rozdół.
Na mocy decyzja MON nr 196 z dnia 10 lipca 2003W 2003 r. 10 BKPanc. przyjęła tradycje 1 Pułk Artylerii Motorowej (1931-1947), 2 Pułk Artylerii Motorowej (1943-1947) oraz  1 Pułk Artylerii Górskiej (1919-1931) aktualnie tradycje 1 Pułku Artylerii Motorowej kontynuuje dywizjon artylerii samobieżnej .
16 września 1920 roku żołnierze III batalion 13 Pułku Piechoty wspierani przez 4 Baterię 1 Pułku Artylerii Górskiej oraz 7 Baterię 8 Pułku Artylerii Polowej stoczyli bitwę z dwoma brygadami bolszewickimi. Bitwa ta zyskała miano Polskich Termopil.
Potyczka ta miała kluczowe znaczenie dla utrzymania ofensywy na froncie w Małopolsce Wschodniej. Poświęcając swoje życie, niewielki oddział Wojska Polskiego zatrzymał na wiele godzin nieprzyjaciela, ratując przed rozbiciem swą macierzystą VIII Dywizję Piechoty oraz ukraińską dywizję kawalerii. Józef Piłsudski odznaczając 17 poległych tam bohaterów Srebrnym Krzyżem Orderu Wojennego Virtuti Militari, a 11 oficerów i 41 szeregowych Krzyżem Walecznych nadał baterii prawo noszenia tytułu bateria śmierci  i nazwę tę przekazał 1 Baterii, która do dzisiaj nosi na prawym rękawie odznakę pamiątkową, przedstawiającą trupią czaszkę na tle czarnego trójkąta. Bitwa pod Dytiatynem była wymieniona na grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie.
1 Pułk Artylerii Motorowej wywodzi się z 1 Pułku Artylerii Górskiej, który powstał w 1918 roku. Pułk ten brał udział w marszu na Kijów i obronie Warszawy w 1920 roku, a następnie jeden z dywizjonów walczył pod Grodnem, a drugi na południowym wschodzie. W 1931 roku 1 Pułk Artylerii Górskiej przemianowany został na 1 Pułk Artylerii Motorowej. W Kampanii Wrześniowej 1939 roku 1 Dywizjon Pułku brał udział w walkach w składzie 10 Brygady Kawalerii, 2 Dywizjon, w składzie Warszawskiej Brygady Motorowej. We Francji w 1940 roku zorganizowany został Ośrodek Artylerii Motorowej, z którego po ewakuacji do W. Brytanii powstał w dniu 16 lipca 1940 roku 10 Dywizjon Artylerii Motorowej. Dywizjon ten zmieniając trzykrotnie nazwę i organizację (2 Dywizjon Artylerii Lekkiej, 16 Dywizjon Artylerii Motorowej, 10 Pułk Artylerii Lekkiej) powrócił w dniu 14 sierpnia 1942 roku do swej starej nazwy: 1 Pułk Artylerii Motorowej. 1 Pułk Artylerii Motorowej obchodzi swe święto dnia 16 września w rocznicę bitwy pod Dytiatynem w 1920 roku, w której brała udział 4 Bateria.
 
Tekst: st. chor. Ireneusz Chyziak
Zdjęcia: st. chor. sztab. Robert Głów
Obraz: Bitwa pod Dytiatynem, Jerzy Kossak