„Ja żołnierz Wojska Polskiego przysięgam...”

25 zdjęć w galerii
11 września 2020 roku na placu garnizonowym jednostki wojskowej w Świętoszowie, po miesiącu ciężkich szkoleń, musztry oraz wczesnego wstawania, żołnierze rezerwy wypowiedzieli uroczyste słowa Roty Przysięgi Wojskowej. Bez wątpienia jest to najważniejszy dzień w życiu żołnierza.
O godzinie 08:00 dowódca uroczystości, ppłk Renart SKRZYPCZAK złożył meldunek dowódcy, gen. bryg. Rafałowi Kowalikowi, o gotowości pododdziałów do uroczystego apelu.
Generał w swoim przemówieniu powiedział:
Dla nas, Polaków, przysięga wojskowa to ważna część narodowej tradycji.
Jest nieodłącznym elementem wpisanym w historię Oręża Polskiego. Przysięgę przed wiekami składali wojowie Mieszka I i Bolesława Chrobrego oraz rycerze króla Władysława Jagiełły przygotowujący się do bitwy z Krzyżakami na polach Grunwaldu.
Do historii przeszła przysięga, którą na wierność narodowi na rynku Starego Miasta
w Krakowie składał Tadeusz Kościuszko. 
Na przestrzeni dziejów zmieniała się treść roty i forma – natomiast sens, zawsze pozostawał ten sam. Przysięga wojskowa, którą za chwilę złożą żołnierze kompanii szkolnej, jest aktem o bogatej i głębokiej treści. Nakłada na żołnierzy obowiązek obrony niepodległości i granic, a także wierności wobec Rzeczypospolitej
Następnie, przedstawiciele żołnierzy rezerwy, którzy zostali wyróżnieni złożeniem przysięgi na sztandar wystąpili przed szyk i razem ze wszystkimi wypowiedzieli słowa Roty Przysięgi Wojskowej.
Nie mogło zabraknąć również przemówienia przedstawiciela rodziców
„Złożenie przysięgi wierności Ojczyźnie w obecności nas- rodziców, bliskich, znajomych i przełożonych to moment, który na zawsze pozostanie w naszych głowach ale i w naszych sercach.”
Reprezentant żołnierzy składających przysięgę, również wygłosił bardzo poruszającą przemowę:
„Jako przyszli żołnierze Rzeczpospolitej, mamy ogromny zaszczyt szkolić się pod okiem najlepszej Brygady 10 Kawalerii Pancernej. Obiecujemy, że dołożymy wszelkich starań, aby nigdy nie skazić dobrego imienia Brygady, a przekazaną nam wiedzę wykorzystamy jak najlepiej, oddając świadectwo męstwa, odwagi oraz patriotyzmu. Pamiętajmy, że wojsko jest naszą przyszłością, podobne, jak my jego.”
Oprócz uroczystej przysięgi, na dzisiejszym apelu odczytane zostały również rozkazy o mianowaniu na wyższy stopień wojskowy i o wyróżnieniach, w tym Odznaką Honorową Wojsk Lądowych, Odznaką Pamiątkową, Pierścieniem Honorowym.
Na zakończenie, żołnierze odśpiewali Pieśń Reprezentacyjną Wojska Polskiego, a następnie przy dźwiękach „Warszawianki” zostali przegrupowani do defilady.
 
Tekst: szer. Kamil OŚLIZŁO
Zdjęcia: kpt. Monika WYWIÓRKA, szer. Kamil OŚLIZŁO