Dragoni świętują

22 zdjęć w galerii
Autor zdjęcia: kpt. Monika Wywiórka
5 września przypada święto batalionu zmechanizowanego. 10 batalion zmechanizowany Dragonów jest podstawowym pododdziałem bojowym 10Brygady Kawalerii Pancernej(10BKPanc) w Świętoszowie i powstał wraz z formowaniem Brygady w 1995 roku.
W piątek, 11 września odbyła się uroczysta zbiórka żołnierzy z okazji święta batalionu. Apel rozpoczął się od wprowadzenia kompanii honorowej na plac garnizonowy.
Następnie dowódca uroczystości- mjr Grzegorz Skóra złożył meldunek dowódcy batalionu- ppłk. Markowi Fiałce o gotowości pododdziałów batalionu do uroczystego apelu z okazji ich święta. Po przeglądzie pododdziałów, przy dźwiękach Hymnu Państwowego została podniesiona flaga państwowa na maszt.

Gdy dowódca batalionu skończył witać zaproszonych gości zostały odczytane: rozkazy Dowódcy Brygady oraz dowódcy 10bz Dragonów w sprawie wyróżnień.
Nagrody rzeczowe w imieniu Dowódcy Brygady wyróżnionym żołnierzom wręczył Zastępca Dowódcy Brygady- płk Paweł Pytko. Kolejno została odczytana uchwała kapituły o nadaniu odznaki pamiątkowej 10bz Dragonów, które wręczył żołnierzom, żołnierzom rezerwy, a także członkowi stowarzyszenia ODWACH- ppłk Marek Fiałka. Przemówienia okolicznościowe były kolejnym etapem piątkowej zbiórki.

Dowódca batalionu zwrócił się do zebranych: batalion w swojej historii już niejednokrotnie udowadniał, że wszystkie zadania, wykonywał na bardzo wysokim poziomie. Od ostatniego naszego święta braliśmy udział we wszystkich ważnych przedsięwzięciach, które bez naszego udziału nie odbyłyby się, pomimo przygotowania kolejnej zmiany do udziału w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Afganistanie i realizacji zadań w ramach operacji Zielona Granica. Z perspektywy czasu oceniam, że każdy z Dragonów podczas ćwiczenia Karakal-20 udowodnił, że jesteśmy twardzi, odpowiedzialni i potrafimy działać w najbardziej niekorzystnych, spartańskich warunkach, walczyć z przeciwnościami  i tworzonymi nam problemami, walczyć z aurą i naturą która nie była dla nas łaskawa. Te kilkanaście dni udowodniło, że wspólnie potrafimy walczyć i zwyciężać na przekór wszystkim i wszystkiemu, pomimo zmęczenia pokazaliśmy dragońskiego ducha walki. Dziękuje wszystkim za trud i poświęcenie – jestem przekonany, że kolejne, najbliższe zadania stawiane przed nami, w ramach PKW  i tu w kraju będą dla nas powodem do rozwoju i satysfakcji z dobrze wypełnionej misji. (…) Dragoni z okazji naszego święta pragnę złożyć Wam serdecznie podziękowania za służbę, za trud i energię wkładaną  przez każdego z Was codziennie dla dobra batalionu. Pragnę podziękować również Waszym najbliższym za wyrozumiałość, bo to ich właśnie zasługa, że mogliśmy realizować zadania z dala od naszych domów. Potwierdzam i utrzymuje słowa, które wypowiadam co roku - to zaszczyt dla mnie być dowódcą Dragonów.
Jednocześnie zostałem zobowiązany przez ostatniego żyjącego Dragona 10 Pułku Dragonów Pana por. Alojzego Jedamskiego  do przekazania Wam życzeń wszelkiej pomyślności, pogody ducha i żołnierskiego szczęścia. Por. Jedamski z przyczyn służbowych nie mógł dzisiaj uczestniczyć w naszym święcie.
DRAGONI NAPRZÓD!

Niecodziennym elementem tego apelu był występ zespołu dudziarzy „Pipes and drums”, a następnie został odtworzony marsz historycznego 10 Pułku Dragonów.
Na zakończenie uroczystości pododdziały batalionu zostały przegrupowane do defilady. Defiladę żołnierzy 10bz Dragonów zamknęło stowarzyszenie ODWACH
 
***
Decyzją nr 110 MON z dnia 14 lipca 1995 roku w sprawie przyjęcia i kontynuowania dziedzictwa i tradycji przez 10BKPanc, batalion zmechanizowany przejął dziedzictwo tradycji i kontynuuje tradycje 10 pułku dragonów.
W roku 2007 przyjął nazwę wyróżniającą 10 batalion zmechanizowany dragonów.
 
***
 
10 pułk dragonów powstał w dniu 1 lipca 1938 roku w Rzeszowie jako dywizjon rozpoznawczy 10 Brygady Kawalerii.  W  ramach tej brygady brał udział w kampanii wrześniowej 1939 roku. We Francji część żołnierzy dywizjonu rozpoznawczego weszła                w skład dywizjonu kawalerii, który zaszczycił się męstwem biorąc udział w kampanii francuskiej 1940 roku w składzie 10 Brygady Kawalerii Pancernej. Na terenie Szkocji 10 Oddział Rozpoznawczy stał się związkiem 10 batalionu dragonów zorganizowanego w dniu 18 sierpnia 1942 roku, który w dniu 18 marca 1944 roku został przeorganizowany na 10 pułk dragonów.
10 pułk dragonów obchodzi swe święto w dniu 5 września w rocznicę bitwy dywizjonu rozpoznawczego pod Skrzydlną w kampanii 1939 roku, gdzie żołnierze pułku zasłynęli męstwem i odwagą. W piątą rocznicę tej bitwy 10 pułk dragonów zdobył miasto Saint Omer we Francji.
Żołnierze batalionu jako oznakę noszoną na berecie proporczyk w barwach 10 pułku dragonów.
 
 
Tekst i zdjęcia: kpt. Monika Wywiórka