None

Odkrywamy karty historii- 10 Pułk Dragonów

Autor zdjęcia: Źródło: Wikipedia
05.09 - Rocznica Święta Pułku dragonów
 10 Pułk Dragonów powstał w dniu 1 lipca 1938 roku w Rzeszowie jako Dywizjon Rozpoznawczy 10 Brygady Kawalerii i w ramach tej Brygady brał udział w Kampanii Wrześniowej 1939 roku. We Francji część żołnierzy Dywizjonu Rozpoznawczego weszła w skład Dywizjonu Kawalerii, który brał udział w Kampanii Francuskiej 1940 roku w składzie 10 Brygady Kawalerii Pancernej. Na terenie Szkocji 10 Oddział Rozpoznawczy stał się związkiem 10 Batalionu Dragonów zorganizowanego w dniu 18 sierpnia 1942 roku, który w dniu 18 marca 1944 roku został przeorganizowany na 10 Pułk Dragonów.
Dziś przypada kolejna rocznica Święta Pułku obchodzonego w dniu 5 września w rocznicę bitwy Dywizjonu Rozpoznawczego pod Skrzydlną w Kampanii 1939 roku. W piątą rocznicę tej bitwy 10 Pułk Dragonów zdobył miasto St. Omer we Francji.
Na postawie decyzji  nr.110 Ministra Obrony Narodowej  z dnia 14 lipca 1995 r. 10 Brygady Kawalerii Pancernej im. gen. broni Stanisława Maczka w Świętoszowie przejął  dziedzictwa tradycji  10 Pułk Dragonów.
Aktualnie tradycje 10 Pułku Dragonów kontynuuje 10 batalion zmechanizowany Dragonów.
 
Tekst: st.chor. Ireneusz CHYZIAK