None

Uroczystość wręczenia Orderu Odrodzenia Polski żołnierzowi 24 Pułku Ułanów

6 zdjęć w galerii
Ordery i odznaczenia stanowią najwyższe wyróżnienie zasług cywilnych i wojskowych, w czasie pokoju lub wojny, dla chwały i rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej.
2 sierpnia w miejscowości Rytro, Pan kapitan w stanie spoczynku Jan Brzeski, weteran wojenny, żołnierz 24 Pułku 10 Brygady Kawalerii Pancernej walczącej we Francji, Belgii, Holandii i w północnych Niemczech, został uhonorowany Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

W uroczystości wręczenia jednego z najwyższych polskich odznaczeń- żołnierzowi gen. Maczka, na czele z dowódcą batalionu, wzięła udział delegacja żołnierzy z 2 batalionu czołgów (2bcz), którego nazwą wyróżniającą od 2007r. jest „24 batalion ułanów”.

Czołgiści z tego batalionu są spadkobiercami chlubnych tradycji 24 Pułku Ułanów na podstawie Decyzji nr 196/MON z dnia 10 lipca 2003r.

Natomiast podczas uroczystości, delegacji towarzyszyła replika historycznego sztandaru 24 Pułku Ułanów, co z pewnością sentymentalnie poruszało serce żołnierza tego Pułku.

Po mszy świętej z ceremonią nadania Orderu, delegacja Pancerniaków została zaproszona na uroczysty obiad, podczas którego żołnierze 10BKPanc mogli porozmawiać z „Białym Ułanem”. Wyrazili oni szacunek i uznanie dla kpt. Brzeskiego, za jego patriotyzm oraz bezgraniczne poświęcenie dla Ojczyzny.

 
*ORDER ODRODZENIA POLSKI
Order ustanowiony w 1921 r. nadawany jest za wybitne zasługi położone w służbie państwu i społeczeństwu, a zwłaszcza za wybitne osiągnięcia w działalności publicznej podejmowanej z pożytkiem dla kraju, za szczególne zasługi dla umacniania suwerenności i obronności kraju, dla rozwoju gospodarki narodowej, służby publicznej, za wybitną twórczość naukową, literacką i artystyczną, za wybitne zasługi dla rozwoju współpracy Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami i narodami.
Order ten dzieli się na 5 klas:
·         klasa I Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski,
·         klasa II Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski,
·         klasa III Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski,
·         klasa IV Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski,
·         klasa V Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.
(Źródło: prezydent.pl)

Tekst: kpt. Monika Wywiórka
Zdjęcia: Krzysztof Gryzło