Karakal w natarciu

10 zdjęć w galerii
Wtorek, 16 czerwca, minął pod znakiem prowadzenia natarcia przez batalionowe Zgrupowanie Taktyczne (bZT) 10 Brygady Kawalerii Pancernej.
Po poniedziałkowym pokonaniu szerokiej przeszkody wodnej, wykonaniu marszu i zajęciu rejonu, batalionowe zgrupowanie w godzinach porannych osiągnęło gotowość i przystąpiło do wykonania natarcia na nakazanym kierunku. Działania prowadzone były przy wsparciu z powietrza realizowanym przez Lotnictwo Wojsk Lądowych.
 
Podczas kolejnych etapów prowadzenia natarcia nie brakowało różnych epizodów taktycznych, takich jak między innymi ewakuacja uszkodzonego sprzętu wojskowego z pola walki. W trakcie natarcia zapozorowano uszkodzenie BWP-1, który to został ewakuowany ze strefy działań bezpośrednich przez Patrol Rozpoznania i Pomocy Technicznej.
 
Sprawdzeniu poddano również działanie na wypadek użycia Środków Napadu Powietrznego, realizację procedur użycia sił wsparcia-Close Air Support czy ewakuacji medycznej.
 
Etapem końcowym natarcia było opanowanie nakazanego obiektu, po czym batalionowe Zgrupowanie Taktyczne przeszło do rozbudowy inżynieryjnej i organizowania obrony.
 
 
Tekst: kpt. Monika Wywiórka
Zdjęcia: st. chor. sztab. Rafał Mniedło