None

Seminarium Dowódcy Dywizji

4 zdjęć w galerii
We wtorek, 12 maja, w Klubie Wojskowym w Świętoszowie odbyło się spotkanie Dowódcy 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej z korpusem oficerów młodszych.
Tematyką wystąpienia gen. bryg. Dariusza Parylaka było omówienie programu „Oficer dyplomowany”. Podczas seminarium zostały również poruszone założenia pragmatyki personalnej Pancernej Dywizji na kolejne lata.
Wszyscy uczestnicy spotkania brali w nim czynny udział poprzez pełne zaangażowanie w dyskusję na temat poruszanych kwestii oraz poprzez zadawanie pytań w danych zakresach tematycznych.
 
Gośćmi tego seminarium byli również oficerowie, którzy aktualnie są słuchaczami podyplomowych studiów operacyjno- taktycznych w Akademii Sztuki Wojennej. Przedstawili oni zakres i tematykę realizowaną podczas tych studiów.