None

Szkolenie czołgistów w Szwajcarii

13 zdjęć w galerii
Autor zdjęcia: st. szer. Paweł Wyczesany
Szkolenie załóg czołgów w centrum symulatorów Mechanised Training Centre (MTC) w miejscowości Thun w Szwajcarii jest cyklicznym przedsięwzięciem szkoleniowym, w którym uczestniczą pancerniacy ze Świętoszowa.
Szkolenie czołgistów w ramach polsko- szwajcarskiej współpracy trwa od 2016 roku i tak oto kolejna grupa świętoszowskich czołgistów szlifuje pancerne rzemiosło w centrum symulatorów w Thun. Na wyposażeniu tego centrum znajdują się:
ELSA- ogniowy trenażer czołgu Leopard WE dla załóg czołgów
Turret trainer- trenażer wieży czołgu
Laser cabin- trenażer przedziału bojowego dla dowódców i działonowych
FASPA- elektroniczny symulator dla kierowców
ELTAM- symulator do szkolenia dowództwa i sztabu
Szkolenie czołgistów składa się z cyklu zajęć obejmujących zajęcia praktyczne polegające na zapoznaniu się z symulatorami i wykonywaniu na nich czynności zgodnie ze swoją specjalizacją i specyfiką zajmowanego stanowiska w załodze czołgu. Trenażery te pozwalają na szkolenie żołnierzy w poszczególnych specjalnościach – dowódców, działonowych, ładowniczych i kierowców. Istotą jednakże nie jest indywidualne szkolenie poszczególnych osób funkcyjnych, a zgrywanie załóg i plutonów. Symulatory pozwalają nawet na stworzenie sytuacji szkoleniowej, w której jeden pluton pozoruje stronę przeciwną dla drugiego plutonu. Poziom trudności z każdymi kolejnymi zajęciami wzrasta. Szkolenie obejmuje tematykę z zakresu taktyki i szkolenia ogniowego. Czynności, które wykonują czołgiści na symulatorach wiernie odzwierciedlają te, które żołnierze musieliby  wykonywać na realnym polu walki. Dlatego też to szkolenie jest tak ważne i istotne, ponieważ uczy żołnierzy sprawnego, nawykowego działania. Kierownik zajęć na bieżąco może wskazać błędy popełniane przez ćwiczących, którzy z kolei mogą je poprawiać aż do pełnego opanowania. Po każdym ćwiczeniu przeprowadzane jest tzw. After Action Review (AAR), które polega na omówieniu całości przedsięwzięcia, rozkładając je na czynniki pierwsze.
Czołgiści z 10 Brygady Kawalerii Pancernej z dużym zaangażowaniem uczestniczą w zajęciach, które organizuje szwajcarskie centrum symulatorów. Żołnierze zdobywają tam doświadczenie, które będą mogli wykorzystywać w realnych działaniach na swoich czołgach, które czekają na nich w Brygadzie. Natomiast dla dowódców każdorazowo jest to okazja do weryfikacji umiejętności i poziomu wyszkolenia ich podwładnych.

 
Tekst: kpt. Monika Wywiórka
Zdjęcia: ppor. Wojciech Trojanowski, st. szer. Paweł Wyczesany