Tło

Święto Wojsk Rakietowych i Artylerii

20 zdjęć w galerii
Od 1995 roku zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej dzień 4 grudnia został ustanowiony Świętem Wojsk Rakietowych i Artylerii, które to w Wojskach Lądowych stanowią zasadniczy element wsparcia ogniowego.
W poniedziałkowy poranek, podczas cotygodniowego rozprowadzenia, uroczyście zaakcentowane zostało zbliżające się Święto Wojsk Rakietowych i Artylerii.
Na przestrzeni wieków żołnierze kontynuując spuściznę między innymi gen. Józefa Bema pokazywali kunszt swojego wyszkolenia, a sprzęt artyleryjski był poddawany wielu modyfikacjom i modernizacjom dostosowując go do wymogów współczesnego pola walki.
Na uroczystej zbiórce, po podniesieniu flagi państwowej na maszt i odśpiewaniu hymnu, została przypomniana historia rozwoju artylerii w Polsce oraz odczytany został rozkaz o wyróżnieniach artylerzystów z okazji ich święta.
Po wręczeniu listów gratulacyjnych, pism pochwalnych oraz nagród rzeczowych, Dowódca Brygady zwrócił się do żołnierzy, a przede wszystkim do reprezentantów specjalności wojsk rakietowych i artylerii: Z tego oto miejsca wyrażam głębokie uznanie dla żołnierzy wybierających tak trudną i wysoce odpowiedzialną profesję jaką jest artyleria-zwana „Bogiem Wojny”
Artylerzystom, służącym w 10 Brygadzie Kawalerii Pancernej, składam podziękowania za codzienny trud wkładany w wykonywanie swoich obowiązków i realizację wszelakich zadań na bardzo wysokim poziomie, poświęcenie i wytrwałość i utwierdzanie nas wszystkich na każdym kroku w tym, że jesteście bardzo dobrze wyszkoleni, a Wasze umiejętności przekładają się na wysoki profesjonalizm żołnierza Wojska Polskiego.
„Bogowie wojny” życzę Wam dalszych sukcesów zarówno w służbie, jak i w życiu prywatnym. Proszę złożyć również podziękowania na ręce Waszych rodzin, bliskich i przyjaciół, wspierających Was w trudach codziennej służby, która wymaga od Was wiele poświęceń każdego dnia.
Z okazji Święta Wojsk Rakietowych i Artylerii, żołnierze 10 Brygady Kawalerii Pancernej składają wszystkim artylerzystom służącym w Wojsku Polskim najlepsze życzenia, zadowolenia z codziennej służby, odnoszenia sukcesów zawodowych, jak i realizacji swoich marzeń w życiu prywatnym.

 
Tekst: kpt. Monika Wywiórka
Zdjęcia: kpt. Monika Wywiórka, st. szer. Natalia Wawrzyniak