None

Wzmacniamy jednostkę przeciwpancerną w Suwałkach

- To żołnierze 14. Pułku Przeciwpancernego będą stanowili pierwszą zaporę w przypadku zagrożenia naszego kraju przez tych, którzy mieliby właśnie takie zamiary. Ta jednostka musi być liczniejsza - powiedział Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej podczas ogłoszenia decyzji o utworzeniu 14. Suwalskiego Pułku Przeciwpancernego.
W piątek 12 lipca br. w koszarach 14. Suwalskiego Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej w Suwałkach szef resortu obrony ogłosił przeformowanie 14. Suwalskiego Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej w 14. Suwalski Pułk Przeciwpancerny.

9 lat temu, w 2010 roku zmniejszono potencjał 14. Suwalskiego Pułku Artylerii Przeciwpancernej przeformowując go w dywizjon. Ze względu na to, odbudowa potencjału Wojska Polskiego na wschodzie Polski jest priorytetem obecnego kierownictwa MON, minister Mariusz Błaszczak podjął decyzję o odbudowaniu jednostki w Suwałkach i powrocie do struktur pułku przeciwpancernego.

Minister Mariusz Błaszczak wziął także udział w odprawie nt. rozwoju jednostki i garnizonu z udziałem gen. dyw. Marka Sokołowskiego - Dowódcy 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej oraz ppłk. Krzysztofem Świderskiego - Dowódcy 14. Suwalskiego Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej.

- Wojsko Polskie musi być liczniejsze, musi być sprawne, wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt, musi być gotowe do tego, żeby stanąć na straży naszego bezpieczeństwa. Pozycja międzynarodowa naszej Ojczyzny jest tym silniejsza, im silniejsze jest Wojsko Polskie - powiedział minister Mariusz Błaszczak.

Szef resortu obrony przypomniał również o trwającej kampanii rekrutacyjnej do Wojska Polskiego pod hasłem „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”:

- Rozpoczyna się proces formowania pułku. Bardzo się cieszę z tego, że wspólnie wzmacniamy zdolności obronne naszej Ojczyzny. - mówił minister.

***
Głównymi zadaniami 14. Suwalskiego Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej jest: obrona przeciwpancerna pododdziałów wojskowych; niszczenie środków pancernych i opancerzonych przeciwnika; zabezpieczenie luk w ugrupowaniu bojowym oraz zagrożonych skrzydeł oraz utrzymywanie opanowanych terenów i obiektów.