KOMUNIKAT

WSPARCIE DLA RODZIN ŻOŁNIERZY 10BKPANC

W celu wsparcia rodzin żołnierzy 10BKPanc realizujących zadania na granicy polsko-białoruskiej, uruchomiliśmy Centrum Pomocy Rodzinie. Jego zadaniem jest pomoc w sytuacjach szczególnych oraz wsparcie psychologiczne i prawne.

Do głównych zadań Centrum Pomocy Rodzinie należy:
  • wsparcie psychologiczne członków rodzin
  • pomoc w rozwiązywaniu problemów zgłaszanych przez rodziny
  • pomoc rodzinom w sytuacjach szczególnych(nagłe zdarzenia, choroba, awarie itp.)
  • koordynacja zadań w zakresie pomocy medycznej
  • inicjowanie pomocy materialnej i prawnej

Kontakt do CPR:
Kontakt całodobowy oraz w dni wolne i święta: 261 685 740
Wsparcie psychologiczne: 261685014, 261685013