Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, zamknij pasek.

POLISH ARMED FORCES
A A A A AGROM 14

| Autor: kpt. Marcin Stajkowski, 5pa

Ocena stopnia gotowości 4 dywizjonu artylerii rakietowej do działania zgodnie z wojennym przeznaczeniem była zasadniczym celem zakończonego w dniu 30 stycznia treningu kierowania ogniem GROM 14, realizowanego przez dowództwo 5 pułku artylerii.

Oprócz tego zasadniczego celu, zespół kontrolny kierowany przez dowódcę pułku pułkownika Zenona Wiśniewskiego postawił sobie za zadanie sprawdzenie oraz ocenę realizacji procesu dowodzenia, organizację działań taktycznych oraz funkcjonowanie systemu kierowania ogniem w tym dywizjonie.

Zasadnicza część treningu była realizowana w dniach 27 - 30 stycznia, jednak pewne zagadnienia zostały wykonane już wcześniej. Rozkaz bojowy dowódcy pułku dywizjon otrzymał 27 stycznia rano. Przez następne 11 godzin sztab 4dar planował działania bojowe. Efektem planowania był rozkaz dowódcy dywizjonu, który w praktyce wykonywali dowódcy poszczególnych ćwiczących baterii.

W związku z faktem, że zajęcia odbywały się na zmniejszonym poligonie artyleryjskim, nie było możliwości wykonywania zadań amunicją bojową. Wobec powyższego ogniowa część treningu odbyła się z wykorzystaniem środków imitujących ogień artylerii.

W dużym stopniu sprawdzeniu podlegało również taktyczne działanie dywizjonu. Pododdział kilkukrotnie zmieniał rejony stanowisk ogniowych oraz był zmuszony do reagowania na zaistniałe problemy natury taktycznej.

Oprócz ćwiczącego 4 dar, w treningu brały udział również elementy dywizjonu dowodzenia, którego żołnierze przy okazji zabezpieczenia systemu dowodzenia oraz kierowania treningiem, doskonalili swoje umiejętności w kontekście zbliżającego się szkolenia poligonowego oraz głównego tegorocznego przedsięwzięcia, jakim będzie ćwiczenie ANAKONDA-14.

Jeszcze w dniu 30 stycznia dowódca pułku dokonał wstępnego podsumowania treningu. Szczegółowe wnioski, oceny oraz zalecenia do dalszego szkolenia zostaną wypracowane w najbliższych dniach, w wyniku analizy protokołów zespołu kontrolnego.