Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, zamknij pasek.

POLISH ARMED FORCES
A A A A AWOJSKO POLSKIE 2014: NAPRZÓD!

| Autor: Tomasz Szulejko, fot.: Sławomir Ratyński

Trzeci etap gry decyzyjnej poświęconej problematyce reformy systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej odbył się w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego.

Kierownicza kadra Wojska Polskiego obradowała w Warszawie. Trwają prace nad nowymi rozwiązaniami normującymi problematykę funkcjonowania systemu kierowania i dowodzenia, który wejdzie w życie 1 stycznia 2014 roku. Początek przyszłego roku oznacza rozpoczęcie działania nowo formowanego Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Dlatego kolejny raz w ostatnich tygodniach siedziba Sztabu Generalnego Wojska Polskiego (SGWP) gościła najwyższych dowódców wojska. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał broni Mieczysław Gocuł przeprowadził 4 grudnia 2013 roku końcowy etap gry decyzyjnej, zapoczątkowanej w październiku. W trakcie roboczego spotkania dyskutowano o szczegółowych rozwiązaniach dotyczących sposobu przejścia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na nową strukturę kierowania i dowodzenia. Kluczowym zagadnieniem rozpatrywanym w czasie gry decyzyjnej było określenie kompetencji i relacji pomiędzy Sztabem Generalnym Wojska Polskiego oraz Dowództwem Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych. Odprawa służyła wypracowaniu wniosków przydatnych do opracowania projektu rozkazu organizacyjnego Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Trzeci etap gry decyzyjnej zamyka okres prac przygotowujących nowy model systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej. Od stycznia 2014 roku wypracowane rozwiązania systemowe będą funkcjonowały w praktyce.

W odprawie uczestniczyło kierownictwo SGWP na czele z zastępcami szefa oraz szefami zarządów i szefostw bezpośrednio podległych, jak również dowódcy i szefowie: Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych, Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej, Wojsk Specjalnych oraz podległych inspektoratów. Obecni byli również Dowódca Grupy Organizacyjnej Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz oficerowie stanowiący kierownictwo tworzonego dowództwa. W grze decyzyjnej uczestniczyli także dyrektorzy Departamentu Kadr, Departamentu Kontroli oraz Departamentu Budżetowego Ministerstwa Obrony Narodowej.

Podczas odprawy rozmawiano o relacjach między organizatorami systemów funkcjonalnych oraz odpowiednimi komórkami Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Zajęto się migracją zadań pomiędzy instytucjami. Poruszono problematykę kompetencji kadrowych oraz zagadnienia związane z zakresem działań mobilizacyjnych i uzupełnieniowych. Podjęto również tematykę planowania oraz rozliczania działalności bieżącej w nowych uwarunkowaniach organizacyjnych.

Robocze spotkanie w Warszawie stanowiło okazję do zaprezentowania pierwszych wniosków wynikających z zakończonego w listopadzie sojuszniczego ćwiczenia „Steadfast Jazz 2013”. W trakcie gry decyzyjnej szef SGWP generał broni Mieczysław Gocuł podziękował dowódcom rodzajów sił zbrojnych, jak również szefom instytucji i jednostek realizujących zadania związane z planowaniem, organizowaniem oraz przeprowadzeniem ćwiczenia. - W ocenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów oraz naszych sojuszników, ćwiczenie stanowiło przykład bardzo dobrze przygotowanego i zrealizowanego przedsięwzięcia szkoleniowego. Istotne jest to, że osiągnęliśmy zamierzone cele - podkreślił generał Gocuł.