Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, zamknij pasek.

POLISH ARMED FORCES
A A A A AMisja Afganistan

| Autor: Emilia Kaźmierczak, fot.: Emilia Kaźmierczak/Małgorzata Biernat-Świtoniak

10 października 2013 roku na placu 1 Brygady Logistycznej odbyło się uroczyste pożegnanie żołnierzy Komendy Bazy Ghazni XIV zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie, którzy wkrótce opuszczą kraj.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz lokalnych, kadra 1 Brygady, dowódcy jednostek wojskowych, rodziny wyjeżdżających żołnierzy oraz zaproszeni goście, m.in. Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych gen. broni Edward GRUSZKA, Wojewoda Kujawsko-Pomorski Ewa MES i Ordynariusz Diecezji Bydgoskiej, Jego Ekscelencja Biskup Jan TYRAWA.

Ceremonię poprzedziła msza święta w kaplicy 1 Brygady, poprowadzona przez Dziekana Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych i Pomorskiego Dekanatu Wojskowego ks. płk. Zenona SURMĘ, mająca na celu modlitwę o efektywną działalność kontyngentu poza granicami państwa oraz, przede wszystkim, o jego pomyślny powrót z Afganistanu.

Kraj opuści bowiem 26-osobowy pododdział pod dowództwem kpt. Andrzeja Misko, w skład którego wejdą żołnierze Wojskowej Straży Pożarnej, Sekcji Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia, drużyny gospodarczej oraz drużyny remontowej sprzętu łączności. W trakcie półrocznej misji będą wykonywać szereg odpowiedzialnych zadań, takich jak m.in. monitorowanie zagrożenia użycia broni masowego rażenia, zarządzanie funkcjonowaniem bazy, zabezpieczenie jej logistycznego funkcjonowania czy organizacja systemu ochrony i obrony.

Obecny na uroczystości dowódca 1 Brygady płk Dariusz PLUTA wyraził pewność, że doskonałe przygotowanie żołnierzy, nie tylko teoretyczne, ale i praktyczne, znajdzie zastosowanie w trudnych i niebezpiecznych warunkach misji. - Każdorazowo żegnając naszych żołnierzy udających się na misję poza granicami kraju, wszyscy odczuwamy uzasadnione emocje i poczucie troski o bezpieczeństwo tych, którzy w warunkach bezpośredniego zagrożenia będą wykonywali bardzo trudne i odpowiedzialne zadania z dala od rodzinnego kraju. Okres przygotowania do wyjazdu na misję wypełniony był intensywnym szkoleniem teoretycznym, specjalistycznym i praktycznym, zarówno w koszarach, jak i na strzelnicach i poligonach - mówił płk PLUTA. - Dzisiaj, z zadowoleniem mogę stwierdzić, że wyjeżdżający do Afganistanu pododdział, pod dowództwem Pana kpt. Andrzeja Misko z 1 batalionu logistycznego, jest bardzo dobrze przygotowany do czekających go zadań w rejonie misji. Dowódca prosił żołnierzy o „sumienne wykonywanie rozkazów przełożonych”, „godne postępowanie w kontaktach z przedstawicielami armii sojuszniczych” i o „przestrzeganie żołnierskiego kodeksu honorowego” tak, by byli oni wzorowymi przedstawicielami 1 Brygady poza granicami państwa. Przede wszystkim płk PLUTA życzył im „pomyślnej realizacji zadań” oraz „bezpiecznej i spokojnej służby”, której strażnikiem ma się stać, złożony na ręce dowódcy pododdziału kpt. Misko, słonik z uniesioną trąbą.

Głos zabrał również Szef Inspektoratu gen. broni Edward Gruszka, Wojewoda Kujawsko-Pomorski Ewa Mes oraz biskup Jan Tyrawa, którzy, wspierając przemowę płk. Pluty, życzyli wyjeżdżającym pomyślności i bezpiecznego powrotu do kraju.

Ceremonię zakończyła uroczysta defilada żołnierzy wsparta Orkiestrą Reprezentacyjną.