Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, zamknij pasek.

POLISH ARMED FORCES
A A A A APrzeciwlotnicy gotowi do strzelań

| Autor: mjr Michał Romańczuk, fot.: mjr Michał Romańczuk, mjr Dariusz Podsiadły, sierżant Ireneusz Jagiełło

Na poligonie w Ustce dobiega końca szkolenie zgrupowanych oddziałów przeciwlotniczych Wojsk Lądowych. Jego ostatnim etapem będą dzienne oraz nocne bojowe strzelania artyleryjskie i rakietowe, między innymi z zestawów KUB, OSA oraz GROM.

Od 4 czerwca ponad 800 żołnierzy z 4 Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego z Czerwieńska, 15 Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego z Gołdapi oraz 21 Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej 21 Brygady Strzelców Podhalańskich z Rzeszowa, doskonali umiejętności niezbędne do realizacji zadań bojowych. W szkoleniu uczestniczą również żołnierze z 8 Koszalińskiego Pułku Przeciwlotniczego z Koszalina, a także pododdziały przeciwlotnicze 10 Brygady Kawalerii Pancernej ze Świętoszowa oraz pododdziały zmechanizowane 7 Brygady Obrony Wybrzeża ze Słupska. Wspierają ich żołnierze z 3 batalionu zabezpieczenia oraz Szefostwa Wojsk Obrony Przeciwlotniczej Dowództwa Wojsk Lądowych. Uwieńczeniem szkolenia będą zaplanowane na 26 czerwca dzienne strzelania rakietowe z zestawów przeciwlotniczych KUB i OSA oraz artyleryjsko-rakietowe strzelania dzienno-nocne, między innymi z zestawów ZU-23-2, ZSU 23-4 MP BIAŁA oraz GROM.

W trakcie zgrupowania na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych główna rolę odgrywają pułki przeciwlotnicze: 4 pułk z Czerwieńska oraz 15 z Gołdapi. - Strzelania bojowe będą sprawdzianem zdolności dywizjonów przeciwlotniczych pułków do realizacji zadań zgodnie z ich przeznaczeniem - wyjaśnia Szef Wojsk Obrony Przeciwlotniczej (OPL) Wojsk Lądowych pułkownik Jerzy Pałubiak, dowódca zgrupowania poligonowego w Ustce. - Istota systemu szkolenia wojsk OPL polega na tym, że z każdym pułkiem przeciwlotniczym, co najmniej raz na trzy lata prowadzi się ćwiczenie taktyczno-specjalne, połączone z wykonaniem strzelań bojowych. W tym roku takiemu właśnie sprawdzianowi poddane są pułki z Czerwieńska i Gołdapi - dodaje pułkownik Pałubiak.

Strzelania są połączone z trwającymi obecnie ćwiczeniami taktyczno-specjalnymi pod kryptonimem „JENOT-12” oraz „WILK-12”, i z pewnością będą szczególnie ważne dla żołnierzy z Czerwieńska. 4 Zielonogórski Pułk Przeciwlotniczy, po połączeniu z 69 Leszczyńskim Pułkiem Przeciwlotniczym, po raz pierwszy bierze bowiem udział w tak ważnym przedsięwzięciu szkoleniowym w nowej, powiększonej strukturze. Dowódcą pułku jest pułkownik Marek Śmietana, który poprzednio dowodził przeciwlotnikami z Leszna.