Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, zamknij pasek.

POLISH ARMED FORCES
A A A A AWieści z 11DKPanc

| Autor:

 

Święto krośnieńskich saperów
 
24 września br. swoje święto obchodziła najstarsza jednostka wojskowa garnizonu Krosno Odrzańskie – 5 Kresowy batalion saperów (5Kbsap) wchodzący w skład 11 Dywizji Kawalerii Pancernej. W tym dniu odbyły się dla żołnierzy batalionu obchody święta połączone z przyjęciem imienia Patrona – pułkownika Konstantego Pierewoz-Markiewicza.
 
Uroczystości w tym dniu rozpoczęły się mszą świętą w kościele garnizonowym pw. św. Marcina, którą odprawił kapelan garnizonu Krosno Odrzańskie ks. mjr. Edward Olech. Podczas uroczystości w kościele ofiarowano na tablicę przy ołtarzu, medal, który otrzymał płk Konstanty Pierewoz-Markiewicz postanowieniem Prezydenta RP w lutym 2010 roku. Ponadto poświęcono Flagę 5Kbsap, która w trakcie uroczystości na Placu Apelowym, została uroczyście przekazana delegacji Grypy Inżynieryjne (Ginż).
 
Po zakończeniu tej części uroczystości żołnierze oraz zaproszeni goście przemieścili się na Plac Apelowy, gdzie kontynuowano obchody tak ważnego dnia dla wszystkich związanych z krośnieńskimi saperami. Uroczystość rozpoczęła się od wciągnięcia na maszt Flagi RP oraz odegrania Hymnu Państwowego przez Orkiestrę 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej. Następnie głos zabrał dowódca krośnieńskich saperów ppłk Krzysztof Pobiedziński. W swoim wystąpieniu przywitał serdecznie wszystkich zebranych na Placu, a w szczególności przybyłą na tę uroczystość członków rodziny Patrona 5Kbsap oraz byłych dowódców jednostki. W swoim wystąpieniu ppłk Pobiedziński przytoczył dewizę, według której postępował płk KonstantyPierewoz-Markiewicz oraz według której starają się postępować obecni żołnierze batalionu:- Saperem się jest, a nie bywa. Przedstawił również wszystkim zebranym krótką historię życia i działalności Patrona krośnieńskich saperów. Na zakończenie podziękował szczególnie rodzinie płk. Pierewoz-Markiewicza, dzięki której możliwa była idea utworzenia Sali Patrona.
 
W trakcie uroczystości na placu pożegnano Grupę Inżynieryjną VIII Zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskiej Republice Afganistanu (GInż). Żegnając misjonarzy dowódca krośnieńskich saperów życzył im dużo szczęścia, saperskiego szczęścia: -Dzisiaj stojąca na Placu Grupa Inżynieryjna osiągnęła zdolność do realizacji zadań w składzie VIII zmiany PKW Afganistan… Wiem, że Wasze umiejętności, specjalistyczne przygotowanie i zgranie to elementy składowe tego, że stojące przed Wami zadania wykonacie na wysokim poziomie. Jednak oprócz tych elementów jest coś, co jest nie mniej istotne – szczęście. Nasze saperskie szczęście. Oby tego szczęścia Wam nigdy nie zabrakło.
 
W kolejnej części uroczystości odczytano Postanowienia Prezydenta RP o nadaniu orderów i odznaczeń, decyzję Ministra Obrony Narodowej w sprawie nadania medalu za zasługi dla obronności kraju oraz rozkaz dowódcy 5Kbsap. W trakcie uroczystości wyróżniono:
Gwiazdą Iraku – mł. chor. Adam Handzlik – za udział w 4 i 8 zmianie;
Medalem za zasługi dla obronności kraju – mjr Jarosław Szczypiorski;
Odznakami pamiątkowymi 15 żołnierzy batalionu saperów.
 
W swoich wystąpieniach, zarówno Dowódca „Czarnej Dywizji” gen. dyw. Mirosław Różański, jak również Szef Wojsk Inżynieryjnych Wojsk Lądowych płk Bogusław Bębenek pożegnali żołnierzy GInż, którzy w najbliższym czasie wylatują w rejon pełnienia misji stabilizacyjnej, życząc im wzorowego wykonywania obowiązków oraz bezpiecznego powrotu do oczekujących na nich rodzin.
 
Po uroczystej defiladzie zaproszeni goście udali się na otwarcie Sali poświęconej Patronowi, gdzie poza przemówieniem dowódcy 5 Kbsap swoją radość z faktu, iż to właśnie płk Konstanty Pierewoz-Markiewicz został patronem 5Kbsap wyraził przedstawiciel rodziny Patrona Pan Paweł Kikiewicz: -Cieszę się, że mogę w dniu dzisiejszym być świadkiem takiego ważnego, zarówno dla mnie, całej mojej rodziny, oraz żołnierzy 5 Kresowego batalionu saperów, wydarzenia. Dzisiejsze nadanie imienia pułkownika Konstantego Pierewoz-Markiewicza, batalionowi saperów pozostawi niezapomniane wrażenia w naszej pamięci. W dniu dzisiejszym jesteśmy świadkami uhonorowania życia wuja. Poprzez używanie w nazwie imienia Patrona całe środowisko wojskowe pozna bliżej pułkownika Konstantego, a pamięć o nim będzie trwać wiecznie.
 
Po części oficjalnej zaproszeni goście oraz żołnierze 5Kbsap im. płk Konstantego Pierewoz-Markiewicza udali się do Klubu batalionu, aby w rodzinnej i przyjaznej atmosferze kontynuować ten uroczysty dzień.
 
Tekst: por. Robert Andrzejak
Foto: Michał Ciesielczyk
 
 

 
 
Zostać prawdziwym przywódcą
 
W dniach 20-24 września br. w 5. Lubuskim pułku artylerii (5Lpa) został przeprowadzony drugi w tym roku kurs dla podoficerów „Lider”. Na zaproszenie dowódcy pułku st. chor. szt. Andrzej Wojtusik wraz z instruktorami z 17 WBZ przez pięć dni zapoznawali wyznaczonych podoficerów oraz po raz pierwszy również szeregowych z tajnikami kierowania zespołem w działaniach bojowych.
 
Przez pierwsze trzy dni zajęć żołnierze realizowali przede wszystkim zajęcia teoretyczne. W czasie wykładów instruktorzy odsłaniali przed szkolonymi tajniki przywództwa, psychologie pola walki, problematykę stresu, jak również działania w obliczu skrajnego wysiłku fizycznego. W międzyczasie w trakcie realizacji porannego rozruchu fizycznego kursanci byli badani pod względem sprawności fizycznej oraz samodyscypliny. - Kryteria kursu są bardzo surowe, tylko prawdziwie zdyscyplinowany oraz bardzo sprawny żołnierz ma szansę na sukces - powiedział pomysłodawca i twórca kursu st. chor. Andrzej Wojtusik, Komendant Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Zegrzu.
 
Kulminacją zajęć były zajęcia praktyczne. "W czasie ich realizacji kursanci wykonali wielokilometrowy marsz, realizując przy tym szereg zadań, z których byli rozliczani." Każdy błąd skutkował eliminacją kandydata na lidera. -Założeniem marszu była eliminacja jednostek słabych, w tym momencie jeszcze nie gotowych do bycia przywódcą. Kandydaci musieli połączyć wysiłek fizyczny z koniecznością racjonalnego działania jako dowódca drużyny - zaznaczył st. chor. szt. Andrzej Wojtusik.
 
Podsumowanie kursu odbyło się w sali kinowej pułku. Ośmiu prawdziwych liderów otrzymało z rąk pełniącego obowiązki dowódcy ppłk. Jacka Wery certyfikaty ukończenia szkolenia.
 
Tekst: por. Marcin Stajkowski
Foto: sierż. Krzysztof Koza
 
 

 
Warsztaty łączności i informatyki – ASTER 2010
 
 
W dniach 28 września do 15 października br. Wydział G-6 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej oraz żagański 11. batalion dowodzenia (11bdow) organizują odbywające się pod patronatem Zarządu Dowodzenia i Łączności Wojsk Lądowych warsztaty łączności i informatyki pk. „Aster 2010”.
 
Tematem warsztatów są testy interoperacyjności wybranych systemów teleinformatycznych będących na wyposażeniu Wojsk Lądowych. Miejscem przeprowadzenia tego wielokierunkowego przedsięwzięcia jest żagański Ośrodek Szkolenia Poligonowego, a także teren 34. Brygady Kawalerii Pancernej oraz 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej. Do zadań żagańskiego batalionu podczas tego ćwiczenia należą m.in.: rozwinięcie traktów radioliniowych pomiędzy Garnizonowym Węzłem Łączności a rejonem dyslokacji wojska, zbudowanie infrastruktury sieci lokalnej w oparciu o aparatownie średniej i małej mocy oraz zabezpieczenie medyczne ćwiczących. Z samego 11. batalionu dowodzenia w warsztatach uczestniczy 115 żołnierzy z kompanii węzłów bazowych, kompanii ochrony i regulacji ruchu, 1 kompanii łączności oraz zespołu medycznego.
 
„Aster 2010” to preludium do czekającego jeszcze w tym roku żagańskich łącznościowców ćwiczenia poligonowego Wojsk Łączności i Informatyki pk. „Stokrotka 2010”.
 
Dziennikarze zainteresowani wzięciem udziału w warsztatach łączności proszeni są o kontakt z nieetatowym oficerem prasowym 11bdow, por. Krzysztofem Jędrysem drogą elektroniczną: krzysztofjedrys@tlen.pl lub telefonicznie pod numerem: 68 475 83 74 lub 669 942 783.
 
 
Tekst: por. Krzysztof Jędrys
Zdjęcia: archiwum 11DKPanc
 
 
 

Korona wieńczy dzieło
 
5 września br. licząca 15 zawodników reprezentacja 11. Dywizji Kawalerii Pancernej (11DKPanc) wzięła udział w Mistrzostwach Wojska Polskiego w Półmaratonie, które zorganizowano w Pile podczas 20. Międzynarodowego Półmaratonu PHILIPS'a.
 
-Dla wielu zawodników udział w półmaratonie to obowiązkowy punkt programu w planie startowo-treningowym. Dla naszej reprezentacji był to także idealny sprawdzian przed Mistrzostwami Wojska Polskiego w Maratonie, które odbyły się 26 września w Warszawie - zaznaczył kierownik drużyny 11DKPanc, mł. chor. Bogusław Paterek.
 
Trasa półmaratonu, spełniająca normy i atesty: IAAF, AIMS, PZLA, przebiegała ulicami miasta Piły. Zawodnicy zmierzyli się na dystansie 21,097 km. Każdy kilometr trasy był odpowiednio oznaczony, a co 5 km znajdowały się punkty odżywcze, na których można było uzupełnić płyny wodą lub napojem izotonicznym. -Podczas biegu utrata płynów w postaci potu może sięgać 2l/godz., odwodnienie obniża wytrzymałość i zmniejsza siłę zawodnika - wytłumaczył mł. chor. Paterek. Najtrudniejsze dla zawodników było pokonanie podbiegu, wzniesienia, na którym wielu zabrakło sił i musieli zwolnić tempo.
 
Długodystansowcy „Czarnej Dywizji” to żołnierze, którzy łączą pasję z codziennymi obowiązkami. Wśród nich jest wielu takich, którzy w czasie wolnym od służby chcą osiągnąć coś więcej. -Jak każdy maratończyk w Polsce moim marzeniem i celem jest przebiegnięcie 5 największych maratonów w ciągu 2 lat, jest to tzw. „Korona maratonów polskich”. Ukończenie biegu warszawskiego zwieńczy rozpoczęte przeze mnie przed dwoma laty dzieło - powiedział reprezentant 11DKPanc, chor. sztab. Mirosław Stachowski.
 
W klasyfikacji indywidualnej Mistrzostw Wojska Polskiego najwyżej wśród zawodników z 11DKPanc uplasowali się: na trzecim miejscu plut. Krzysztof Tumko (69pplot) z czasem 1:12:22 oraz kpr. Eryk Dobrochowski (69pplot), który zdobył czwarte miejsce z czasem 1:13:16. Ponadto podczas mistrzostw prowadzona była klasyfikacja w grupach wiekowych, w której trzech zawodników znalazło się na czołowych miejscach. Pozostali zawodnicy uplasowali się tuż za podium. Po podsumowaniu punktów reprezentanci 11DKPanc drużynowo zdobyli drugie miejsce w Wojsku Polskim. O miejscu zespołu decydowała większa suma punktów uzyskanych przez dwóch najlepszych zawodników w każdej kategorii wiekowej.
 
Każdy zawodnik, który ukończył bieg otrzymał pamiątkowy medal. Na awersie medalu umieszczono logo upamiętniające 2500 rocznicę bitwy pod Maratonem (490 p.n.e.). Z kolei na rewersie znajduje się sylwetka znanego maratończyka, Edwarda Łęgowskiego, dwukrotnego Mistrza Polski w maratonie latach 1974 i 1975.
 
Zgodnie z regulaminem celem Mistrzostw Wojska Polskiego w półmaratonie było wyłonienie najlepszych zawodników reprezentantów Wojska Polskiego na mistrzostwa organizowane przez Międzynarodową Radę Sportu Wojskowego (CISM) oraz popularyzację biegów długodystansowych w środowisku żołnierskim.
 

Tekst: por. Joanna Nowakowska
Zdjęcia: archiwum 11DKPanc