Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, zamknij pasek.

POLISH ARMED FORCES
A A A A A18 bdsz najlepszy w dyscyplinie

| Autor: kpt. Marcin Gil

 

Sprawy dyscypliny w 6 Brygadzie Desantowo – Szturmowej traktuje się priorytetowo ponieważ, jak stwierdził pełniący obowiązki Dowódcy płk Tomasz Piekarski, podczas rocznej analizy dyscypliny:..Czerwony beret to nie przywilej lecz zobowiązanie...
 
W dniu 06.02.2009 r. w Sali Rycerskiej 16 batalionu powietrznodesantowego odbyła się odprawa dotycząca rocznej oceny przestrzegania dyscypliny wojskowej w 6 BDSz. W analizie uczestniczyli dowódcy jednostek wchodzących w skład Brygady, szefowie sekcji wychowawczych, mężowie zaufania poszczególnych korpusów oraz rzecznicy dyscyplinarni. Na specjalne zaproszenie głos zabrali Komendant Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Krakowie - płk Robert Jędrychowski oraz Szef Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Krakowie - płk Wojciech Serafin. Wszyscy zebrani zgodnie podkreślali, że ubiegły rok pod względem statystyk dyscyplinarnych był lepszy od 2007r.
 
Z analizy dyscypliny dokonanej w oparciu o materiały opracowane przez bataliony oraz dane od Prokuratury i Żandarmerii wynika, że stan dyscypliny wojskowej w 2008 r. był wysoki. Odnotowano znaczną poprawę stanu bezpieczeństwa służby, a także nastąpił spadek liczby naruszeń prawa oraz wojskowych przepisów dyscyplinarnych. Wystarczy tylko wspomnieć, że liczba przypadków wejścia przez spadochroniarzy w kolizje z prawem spadła o 22%.
 
Dyscyplina to nie tylko karanie, ale przede wszystkim nagradzanie i motywowanie. Dlatego w ubiegłym roku udzielono blisko 7 tysięcy wyróżnień za nienaganną postawę oraz osiąganie wysokich wyników w służbie.
 
 Najlepsze statystyki pod względem kształtowania dyscypliny osiągnął 18 batalion desantowo - szturmowy, którego dowódca ppłk Grzegorz Grodzki został wyróżniony przez Dowódcę Brygady statuetką Temidy.