Pamięci Poległych poza granicami kraju
Pamięci Poległych
UNTAG NAMIBIA

Grupa Pomocy Organizacji Narodów Zjednoczonych w Okresie Przejściowym Operacja UNTAG została ustanowiona na mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 632 z 16 lutego 1989 r. Jej głównym celem było nadzorowanie porozumienia o przerwaniu walk między siłami południowoafrykańskimi i siłami partyzanckimi Organizacji Narodu Afryki Południowo-Zachodniej. Prowadzono nadzór nad ześrodkowaniem, redukcją i wycofaniem wojsk południowoafrykańskich z terytorium Namibii oraz zabezpieczano repatriację uchodźców. Ponadto siły UNTAG nadzorowały proces przygotowania i przeprowadzania wolnych wyborów do Zgromadzenia Konstytucyjnego Namibii. Wszystkie dyskryminacyjne ustawy miały być uchylone, więźniowie polityczni zwolnieni, a wszelkie formy zastraszania wstrzymane i zakończone. Niepodległa Namibia została członkiem ONZ w kwietniu 1990 r. W misji wzięło udział 4493 żołnierzy, 1500 policjantów i blisko 2000 personelu cywilnego i lokalnego z 50 państw. W skład UNTAG wchodziła polska jednostka logistyczna (POLLOG), która odpowiedzialna była za zapewnienie funkcjonowania centralnych magazynów zaopatrzenia oraz zaopatrywanie batalionów operacyjnych i komponentu cywilnego w północnej części Namibii. Dodatkowo w skład grupy obserwatorów wojskowych wchodziło 20 polskich oficerów. Łączna liczba polskiego personelu należącego do wojskowego kontyngentu UNTAG to 373 osoby, w tym 241 żołnierzy zawodowych i 132 żołnierzy służby zasadniczej. Państwa uczestniczące: Australia, Austria, Bangladesz, Barbados, Belgia, Chiny, Czechosłowacja, Dania, Egipt, Fidżi, Finlandia, Francja, Ghana, Grecja, Gujana, Hiszpania, Holandia, Indie, Indonezja, Irlandia, Jamajka, Japonia, Jugosławia, Kanada, Kenia, Kongo, Kostaryka, Malezja, Nowa Zelandia, Niemiecka Republika Demokratyczna, Nigeria, Norwegia, Pakistan, Panama, Peru, Polska, Portugalia, Republika Federalna Niemiec, Singapur, Sudan, Szwajcaria, Szwecja, Tajlandia, Togo, Trynidad i Tobago, Tunezja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Związek Radziecki Czas trwania: kwiecień 1989 r. - marzec 1990 r. (ang. UNTAG - United Naitons Transition Assistance Group)
Pamięci Poległych