Pamięci Poległych poza granicami kraju
Pamięci Poległych
UNTAC KAMBODŻA

Tymczasowa Administracja Organizacji Narodów Zjednoczonych w Kambodży Celem misji UNTAC ustanowionej na mocy rezolucji S/RES/745 Rady Bezpieczeństwa ONZ z dnia 28 lutego 1992 r. było zapewnienie realizacji postanowień porozumienia politycznego o zakończeniu konfliktu w Kambodży. Do zadań UNTAC należało podjęcie działań w dziedzinie praw człowieka, zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów, utrzymanie porządku i bezpieczeństwa, pomoc w powrocie uchodźców oraz odbudowa infrastruktury w kraju. W czerwcu 1993 roku w UNTAC zaangażowanych było: 15 991 żołnierzy, 3 359 policjantów, 1 150 personelu cywilnego, 465 wolontariuszy ONZ oraz 4 830 personelu lokalnego. W lipcu 1992 r. Polska skierowała do Kambodży 700 – osobową jednostkę logistyczno – inżynieryjną. Do głównych zadań jednostki należało: - zapewnienie transportu w rejonie odpowiedzialności; - zaopatrzenie kontyngentów operacyjnych w wodę, żywność, paliwo; - budowa oraz naprawa mostów i dróg; - zabezpieczenie funkcjonowania centralnych magazynów zaopatrzenia sił UNTAC. Łącznie personel polski uczestniczący w misji UNTAC liczył 1254 żołnierzy i cywilów. Państwa uczestniczące: Algieria, Argentyna, Austria, Bangladesz, Belgia, Brunei, Bułgaria, Chile, Chiny, Egipt, Fidżi, Filipiny, Francja, Ghana, Holandia, Indie, Indonezja, Irlandia, Japonia, Jordania, Kamerun, Kanada, Kenia, Kolumbia, Malezja, Maroko, Namibia, Nepal, Niemcy, Nigeria, Nowa Zelandia, Norwegia, Pakistan, Polska, Rosja, Węgry, Włochy. czas trwania: marzec 1992 r. - wrzesień 1993 r. (ang. UNTAC - United Nations Transitional Authority in Cambodia)
Pamięci Poległych